MEMBERS OF THE JURY DO ČEŠTINY

Překlad Members Of The Jury do Češtiny

Výsledek: 69, Čas: 0.0525

Příklady použití Members Of The Jury ve větě a jejich překlady

Members of the jury, are you agreed upon a verdict?
Členové poroty, shodli jste se na rozsudku?
Members of the jury, have you reached a verdict?
Členové poroty, dosáhli jste verdiktu?
Members of the jury, this court thanks you.
Poroto, tento soud vám děkuje.
Members of the jury... are you agreed upon a verdict?
Poroto...- dospěli jste k verdiktu?
Jiné příklady vět
Members of the jury, you are again instructed to disregard these outbursts.
Členové poroty, je vám znova nařízené nebrat na vědomí tento citový výlev.
Now we bring members of the jury.
Teď zavoláme členy poroty.
Members of the jury, are you agreed upon a verdict?
Poroto, dospěli jste k verdiktu?
Your Honor, members of the jury.
Vaše ctihodnosti, Členy poroty.
Members of the jury, how do you find the defendant? Guilty or not guilty?
Členové poroty, shledáváte obžalovaného vinným či nevinným?
Members of the jury, have you reached a unanimous verdict?
Členové poroty, dosáhli jste jednomyslného verdiktu?
Members of the Jury, are you agreed on a verdict?
Poroto, dospěli jste k verdiktu?
Members of the jury, have you reached a verdict?
Členové poroty, jste dosáhli verdiktu?
Members of the jury, would you mind leaving the court for a few minutes?
Poroto, mohli byste na chvíli opustit soudní síň?
Members of the jury, we thank you for your service.
Členové poroty, Děkujeme vám za vaše služby.
Members of the jury, you will not be swayed by sympathy, prejudice or passion.
Členové poroty, nebudete pod vlivem sympatie, předsudek nebo vášeň.
Members of the jury, I ask you.
Členové poroty, ptám se vás.
Members of the jury, thank you for your time.
Členové poroty, děkuji vám za váš čas.
Members of the jury have you arrived at a verdict on which you are all agreed?
Členové poroty... dospěli jste k jednomyslnému závěru?
Members of the jury, I take that allegation very seriously.
Členové poroty, beru toto obvinění velmi vážně.
Members of the jury.
Členové poroty.
Members of the jury, by rejecting mitigating circumstances, you will make a grave decision.
Členové poroty, Odmítnutím polehčující okolnosti, Budete dělat vážné rozhodnutí.
My Lords, members of the jury.
Milordi, členové poroty.
Your Honour, members of the jury.
Ctihodnosti. Členové poroty.
And thank you, members of the jury.
A děkuji i členům poroty.
My lord, Members of the Jury.
Ctihodnosti, vážení členové Poroty.
Your Honor, gentlemen of the court, members of the jury.
Vaše ctihodnosti, páni soudu Členy poroty.
I will ask you members of the jury.
Zeptám se vás, členově poroty.
I'm innocent, members of the jury.
Jsem nevinná, vážená poroto.
Members of the jury, thank you for your time and efforts in this complex case.
Členové poroty, děkuji za váš čas a snahu při tomto složitém případu.
Members of the jury, you will shortly be asked to leave the court to consider your decision.
Členové poroty, zakrátko budete požádáni, abyste opustili soud uvážili svoje rozhodnutí.

Výsledek: 69, Čas: 0.0525

Slovo od slova překladem


members
- členy poslanci příslušníky členské členech
jury
- porota porotou jury porotce juryho
NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Anglický - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Víc 

Český - Anglický

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Víc