MEMBERS OF THE JURY DO ČEŠTINY

Co je "members of the jury" do Češtiny

S Synonymum

Výsledek: 50, Čas: 0.0439


Příklady Members Of The Jury ve větě

Your honour, members of the jury,
Ctihodnosti. členové poroty.
And on that point, members of the jury,
A tímto, vážení členové poroty, končím svoji řeč.
My lords, members of the jury.
Milordi, členové poroty.
Members of the jury, have you reached a verdict?
Členové poroty, dosáhli jste verdiktu?
Members of the jury, this completes your service.
Členové poroty, tím končí vaše služba.
Members of the jury, are you agreed upon a verdict?
Členové poroty, shodli jste se na rozsudku?
Members of the jury, i take that allegation very seriously.
Členové poroty, beru toto obvinění velmi vážně.
Members of the jury, are you all agreed upon your verdict?
Členové poroty, došli jste k nějakému závěru?
Members of the jury, you are again instructed to disregard these outbursts.
Členové poroty, je vám znova nařízené nebrat na vědomí tento citový výlev.
Members of the jury, who thinks the hog belonged to floyd hatfield?
Členové poroty, kdo si myslí, že to prase patřilo floydu hatfieldovi?
Members of the jury have you arrived at a verdict on which you are all agreed?
Členové poroty... dospěli jste k jednomyslnému závěru?
Now we bring members of the jury.
Teď zavoláme členy poroty.
Now, i will ask you members of the jury.
Zeptám se vás, členově poroty.
Your honor, members of the jury.
Vaše ctihodnosti, členy poroty.
I'm innocent, members of the jury.
Jsem nevinná, vážená poroto.
Your honor, gentlemen of the court, members of the jury.
Vaše ctihodnosti, páni soudu členy poroty.
But, members of the jury, there's something even more un-american at work here.
Ale, členové poroty, uplatňujeme tady něco ještě více neamerického.
Members of the jury did you all happen to gander at who blew up that there DOOP headquarters?
Povoluje se členové poroty, můžete ukázat na člověka, který vyhodil vaši stanici do vzduchu? to je on.
Judge hatfield, members of the jury, it is useful to think of the law as a muscle.
Soudci hatfielde, členové poroty, je užitečné přemýšlet o zákonu jako o svalu.
Members of the jury, for pity's sake, do not collude in that crime.
Členové poroty, proboha, ne nekalé praktiky v této trestné činnosti.
Members of the jury, use your common sense, and just look at this man.
Členové poroty, použijte svůj bohem daný zdravý rozum, a podívejte se na tohoto muže.
Members of the jury, do you find the defendant guilty or not guilty of murder? guilty.
Členové poroty, shledáváte obžalovaného vinným nebo nevinným ze spáchání vraždy?
Members of the jury you may now retire and consider all the evidence in the case.
Členové poroty, teď se odeberte do ústraní a posuďte všechny důkazy uvedené v případu.
Members of the jury, by law, you have to be able to see the witness box.
Členové poroty, podle zákona musíte vidět na lavici svědků.
Members of the jury, by rejecting mitigating circumstances, you will make a grave decision:.
Členové poroty, odmítnutím polehčující okolnosti, budete dělat vážné rozhodnutí:.
So you're saying that justin guthrie committed this robbery with other members of the jury?
Takže říkáte, že justin guthrie spáchal tuhle loupež s ostatními členy poroty?
Each member of the jury will get one question.
Každý člen poroty vám položí jednu otázku.
We will now bring in the first member of the jury,
Teď přizveme prvního člena naší poroty.
Now we will bring the first member of the jury.
Přivítáme prvního člena poroty.
For the losers, somebody will be voted out and become the final member of the jury.
Z poražených bude někdo vyloučen a stane se posledním porotcem.

Výsledek: 50, Čas: 0.0439

VIZ TAKÉ
SLOVO OD SLOVA PŘEKLADEM
Slovo od slova překladem
SYNONYMUM

S Synonyma "members of the jury"


juror
FRÁZE V ABECEDNÍM POŘADÍ

"Members of the jury" v jiných jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY

Anglický - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Víc 

Český - Anglický

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc