NIKI DO ČEŠTINY

Co je niki do Češtiny

S Synonymum

Výsledek: 28, Čas: 0.0755

Příklady použití Niki ve větě a jejich překlady

I brought your stuff from niki, but i will carry it.
Mám tu věci pro vás od nikiho, ale vezmu vám to.
I heard about this thing with niki.
O té věci s nikim jsem slyšel.
That's niki stevens.
To je niki stevens.
Niki stevens is here.
Niki stevens je tady.

And i'm niki, playing jessie.
A jsem niki, hraju jessie.
You're not niki sanders?
Vy nejste niki sandersová?
Remember niki's lighthouse and her dream of living there?
Vzpomínáte na nikin maják a její sen o životě v něm?
Niki, you are the father of the family".
Nikdy ty jsi hlava rodiny".
Remember the doxepin cream we found on niki's forehead?
Pamatuješ si ten doxepinový krém, který jsme našli na nikině čele?
Niki, i will see you in ten minutes, ok?
Nicki, uvidíme se za deset minut, dobře?
We found them on niki's phone.
Našli jsme je v nikině telefonu.
Deb, uh, this is my daughter, niki.
Deb, to je moje dcera niky.
I can't go with you, niki.
Nemůžu jít s tebou, nik.
Niki, you're a prisoner.
Niki, jsi vězeň.
Niki decided to stop.
Niki se rozhodl zastavit.
As were your sisters, niki and barbara.
Stejně jako vaše sestry, niki a barbara.
You heard niki?
Vy jste slyšel niki?
Niki kissed me and left.
Niki mě políbila a odešla.
No, no, wait, niki.
Ne, ne, počkej, niki.
Hi, my name is niki.
Ahoj, moje jméno je niki.
We all have bad dreams, niki.
Všichni máme špatné sny, niki.
Niki and i were friends.
Niki a já jsme byly kamarádky.
Niki, me, your friends!
Niki, mě, tvé přátele!
Niki needs you.
Niki vás potřebuje.
Niki and her son.
Niki a jejího syna.
Good, good morning with niki.
Dobré dobré ráno s niki!
Niki, it's time.
Niki. je čas.
Well i don't think that's niki's case.
No, nemyslím si, že by toto byl nikiin případ.

Výsledek: 28, Čas: 0.0755

VIZ TAKÉ

Viz také


SYNONYMUM

S Synonyma "niki"


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Anglický - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Víc 

Český - Anglický

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc