ON DO ČEŠTINY

Překlad On do Češtiny

Výsledek: 668474, Čas: 0.6419

Příklady použití On ve větě a jejich překlady

Na

( on , to , for )
So we can focus on finding Chloe and Davis.
Takže se můžeme soustředit na hledání Chloe a Davise.
Take it out on me if you must.
Vylej si to na mě, pokud musíš.

V

( in , at , on )
I was planning on cleaning out my closet.
Byl jsem v plánu vyklízí mém šatníku.
When did you plan on telling me this?
Kdy jsi měl v plánu mi tohle říct?

O

( about , of , on )
I'm taking advice on drinking from a dog kidnapper.
Dostávám rady o pití od únosce psů.
That on these nights the dead come to life.
Že o těchto nocích ožívají mrtví.
Good work on the Tate brothers.
Dobrá práce ohledně bratrů Tateových.
Any news on those two?
Nějaké novinky ohledně těch dvou?

Tak

( so , then , that )
Oh come on,!
No tak!
Come on, look at him.
No tak se na něj podívej.

Dál

( in , on , away )
Come on, boy.
Pojď dál, chlapče.
Come on and have a drink.
Pojďte dál a napijte se.
Jiné příklady vět
Work on your technique constantly, dedicate 10-15 minutes to work on your weaknesses.
Neustále pracujte na technice, věnujte 10-15 minut práci na svých slabých stránkách.
She was on the jury.
Byla v porotě.
On the bottom, that's where!
Na spodku, tam!
On a scale from one to ten, how much pain are you in?
Na stupnici od jedné do desíti, jak velké bolesti máte?
They live on it.
Žijí v něm.
So you're keeping tabs on me.
Udržujete si o mně přehled.
Are we on the right road to Escudero?
Jsme na správné cestě do Escudera?
I'm on fire.
Jsem v ohni.
Come on, Hatch.
Jdi dál, Hatchi.
Let us vote on the original proposal.
Dám hlasovat o původním návrhu.
At least it's not on your face, right?
Aspoň, že nejde o obličej, že?
Can we make a deal on that?
Můžem se ohledně tohohle dohodnout?
Any progress on your case?
Nějaký pokrok ve vašem případu?
I don't want to live on when you die.
Nechci žít dál, až ty umřeš.
Eagle is on the move.
Orel v pohybu.
We're on our way to Bottomless Lake.
Jsme na cestě k jezeru Bottomless.
And as long as Kaylie Cruz is on that World Team, it's over.
A pokud je Kaylie Cruz ve Světovém týmu, tak je konec.
I wonder why she was outside on a wolf night?
Proč asi byla o vlčí noci venku?

Výsledek: 668474, Čas: 0.6419

"On" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Anglický - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Víc 

Český - Anglický

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Víc