ONE OF THEM DO ČEŠTINY

Co je one of them do Češtiny

S Synonymum

Výsledek: 4987, Čas: 0.1063

Anglický-český slovník

Příklady použití One Of Them ve větě a jejich překlady

And now i'm one of them, a patient.
A teď jsem jeden z nich, pacient.
Just till one of them gets back?
Než se někdo z nich vrátí.
Or maybe one of them was a target.
Nebo možná byl jeden z nich terčem.
Just sick. every one of them.
Každý z nich je nemocný.
And one of them has a prosthetic hand.
A jeden z nich má protetickou ruku.
Maybe one of them saw something.
Možná někdo z nich něco viděl.
Yeah, we know one of them is fae.
Jo, víme, že jeden z nich je fae.
Maybe, one of them must have hit you.
Možná tě někdo z nich zbil.
Just want to know which one of them did it.
Chtěl jsem jen vědět, kdo z nich to udělal.
And every one of them a budding photographer.
A každý z nich je nadějný fotograf.
And one of them went after reagan.
A jeden z nich šel po reagan.
One of them is now working as a facilitator of the your story.
Jedna z nich nyní pracuje jako facilitátorka your story.
Each one of them from an actual world series.
Každý z nich je ze skutečné světové série.
Maybe one of them wanted to thin the competition.
Možná chtěl někdo z nich zúžit konkurenci.
So which one of them it was it?
Tak kdo z nich to byl?
And one of them was dominic.
A jedna z nich byl dominic.
What if one of them was your son?
Co kdyby byl jeden z nich váš syn?
René? which one of them' as the batteries down' is trousers?
René, kdo z nich má v kalhotách schované ty baterie?
This appliance is equipped with one of them.
Tento přístroj je vybaven jedním z nich.
Each and every one of them killed since i have been here.
Každé z nich je mrtvé, odky tu jsem.
Maybe one of them wanted therese silenced for some reason?
Možná chtěl někdo z nich theresu z nějakého důvodu umlčet?
Draim was one of them.
Draim byl jedním z nich.
See which one of them was paying attention in sunday school.
Zjistíme, kdo z nich dával v nedělní škole pozor.
Every single one of them has more courage than you.
Každý z nich je víc odvážnější než jsi ty.
Probably one of them in the dream.
Asi někdo z nich ve snu.
And you killed one of them in cold blood.
A tys jednoho z nich chladnokrevně zabil.
And one of them will die!
A jeden z nich zemře.
I think one of them is pregnant.
Myslím, že jedna z nich je těhotná.
I found one of them!
Našel jsem jednoho z nich!
Ask one of them.
Zeptej se někoho z nich.

Výsledek: 4987, Čas: 0.1063

SLOVO OD SLOVA PŘEKLADEM

Slovo od slova překladem


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY

Anglický - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Víc 

Český - Anglický

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc