Překlad "one of them" ve Český

Výsledek: 3674, Čas: 0.0206

jeden z nich někdo z nich kdo z nich z nich je jediný z nich mezi nimi ně nepatří jedný z nich jedněmi z nich nikdo z nich

Příklady One Of Them ve větě

Yeah, we know one of them is Fae.
Jo, víme, že jeden z nich je fae.
Maybe one of them wanted Therese silenced for some reason?
Možná chtěl někdo z nich Theresu z nějakého důvodu umlčet?
Yeah, but which one of them?
Jo, ale kdo z nich?
And every one of them a budding photographer.
A každý z nich je nadějný fotograf.
If just one of them remains alive.
Kdyby jediný z nich zůstal naživu.
Was one of them Karen?
Byla mezi nimi Karen?
Coincidence ain't one of them.
Shoda náhod mezi ně nepatří.
The mayor's daughter is on one of them.
Na jedný z nich starostova dcera.
And now we're going to become one of them.
A teď se staneme jedněmi z nich.
You don't look like either one of them.
Nevypadáš jako nikdo z nich.
And now i'm one of them, a patient.
A teď jsem jeden z nich, pacient.
See if any one of them Had a science background.
Uvidíme, jestli někdo z nich nemá vědecké vzdělání.
Which one of them is stronger?
Kdo z nich je silnější?
Each one of them some mother's son.
Každý z nich je synem nějaké matky.
Or even more than one of them?
Větší, než jen jediný z nich?
Is Chaney one of them?
Je mezi nimi Chaney?
I-I couldn't let you become one of them.
Nemohla jsem dopustit, abyste se stali jedněmi z nich.
And one of them went after Reagan.
A jeden z nich šel po Reagan.
Probably one of them in the dream.
Asi někdo z nich ve snu.
So which one of them it was it?
Tak kdo z nich to byl?
Each one of them from an actual World Series.
Každý z nich je ze skutečné Světové série.
One of them was becca.
Mezi nimi i Beccu.
What if one of them was your son?
Co kdyby byl jeden z nich váš syn?
Maybe one of them wanted to thin the competition.
Možná chtěl někdo z nich zúžit konkurenci.
Just want to know which one of them did it.
Chtěl jsem jen vědět, kdo z nich to udělal.
Just sick. Every one of them.
Každý z nich je nemocný.
And one of them will die!
A jeden z nich zemře.
Just till one of them gets back?
Než se někdo z nich vrátí.
Every single one of them has more courage than you.
Každý z nich je víc odvážnější než jsi ty.
And one of them has a prosthetic hand.
A jeden z nich má protetickou ruku.

Výsledek: 3674, Čas: 0.0206

PŘÍKLADY
Příklady
VIZ TAKÉ
Viz také
PŘEKLADY V OKOLÍ

"One of them" v jiných jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY

Anglický - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Český - Anglický

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  Víc