Překlad "si budu" ve Český

Výsledek: 400, Čas: 0.208

si

Překlad nebyl nalezen

Příklady Si Budu ve větě

Si, si, si. baroque opera.
Si, si, si barokní opera.
Si, si, si.
Si, si, si'.
Lieutenant si si chiquita.
Poručík si si chiquita.
Oh, si, si,
Oh, sí, sí.
Please say," si, si".
Ach, řekni" si, si".
Ah, si, si,
Ah, sí, sí.
Si, si, it's true.
Si. je to pravda.
Si, si, filthy, stinky little fishes.
Si, si, oplzlé, smradlavé, malé ryby.
Si, si, i shut up.
Sí, sí, já drž hubu.
Si, si, he like it.
Sí, sí, má rád.
This is the capo di famiglia of the goran demon clan? si, si.
Um, to je capo di famiglia z démonského klanu v goranu?
Si, si, mama, that's a good idea.
Sí, sí, mami, to je dobrej nápad.
Si, stay with your horse! si!
Si, zůstaň u koně, si!
Si señor flippy-flop.
Si seńor pantofle.
Ah si is here.
Ah si je tu.
Si, i think.
Si, já myslím ano.
Si, senor beeg-les.
Si, seňor bigglés.
Hello, si easton!
Ahoj, si eastone!
Si, señor mick.
Si, seňore micku.
Si, ms. lydia.
Děkuji. si, slečno lydie.
Si, mr. ike.
Si, pane iku.
Si, signore luthor.
Ano, pane luthor.
Jing si could die.
Jing si mohla zemřít.
No problem, man si.
Jasná věc, man si.
Si. front page.
Jo. přední strana.
What about si brooman?
A co si brooman?
Si, mrs holly.
Ano, paní holly.
Si, signor luigi.
Ano, signore luigi?
Si, i tell them.
, já jim řeknu.
Jorge, si, senor.
Jorge?- seňor.

Výsledek: 400, Čas: 0.208

VIZ TAKÉ
Viz také
SLOVO OD SLOVA PŘEKLADEM
Slovo od slova překladem
FRÁZE V ABECEDNÍM POŘADÍ
NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY

Anglický - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Český - Anglický

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc