THANK YOU FOR DO ČEŠTINY

Co je thank you for do Češtiny

S Synonymum

Výsledek: 1892, Čas: 0.1054

Anglický-český slovník

Příklady použití Thank You For ve větě a jejich překlady

( PL) thank you for your question.
( PL) děkuji za vaši otázku.
Dear margaret, thank you for your letter.
Drahá margaret, děkuji za tvůj dopis.".
Tracy, thank you for the funnest night of my life!
Tracy, díky za tu nejlepší noc mého života!
But... thank you for your hospitality.
Ale děkuji za vaši pohostinnost.
Thank you for the information, doctor.
Díky za informaci doktore.
Reverend, i must thank you for all these years of training.
Důstojnosti, musím vám poděkovat za všechny ty roky výcviku.
And thank you for your honesty.
A díky za tvou upřímnost.
And i wanna thank you for your generosity to the PBA.
A chci vám poděkovat za vaši štědrost pro asociaci strážníků.
And thank you for dinner.
A děkuji za večeři.
Thank you for placing your trust in our company by purchasing the weller WMA3V.
Dûkujeme vám za zakoupení akumulátorového nástroje na ovíjené spoje weller WMA3V.
I wanna thank you for understanding.
Chci vám poděkovat za pochopení.
Ladies and gentlemen, thank you for your patience.
Dámy a pánové děkuji za trpělivost.
Yes, and, elka, thank you for this beautiful bottle of champagne.
Ano, a, elko, díky za tu nádhernou láhev šampaňského.
Well, thank you for the soup.
No, dík za polévku.
Thank you for purchasing this new desktop telephone.
Dªkujeme vám za zakoupení tohoto nového stolního telefonu.
I wanna thank you for your time, mr.
Chci vám poděkovat za váš čas, pane lasordo.
And thank you for the feedback.
A děkuju za zpětnou vazbu.
Good night, and thank you for a wonderful day.
Dobrou noc, a díky za nádherný den.
( PT) thank you for your question, suggestion and opinion.
( PT) děkuji za vaši otázku, návrhy a stanovisko.
Thank you for purchasing this new desktop caller ID telephone.
D$kujeme vám za zakoupení tohoto nového stolního telefonu s funkcí identifikace volajícího.
Thank you for sharing your time with me ms.
Dík za tvůj čas, slečno crabtreeová.
Thank you for placing your holocall with morpeth jetsan: bringing the world together.
Děkjeme vám za uložení vašeho hovoru u morpeth jet.
And thank you for your donation.
A děkuji za váš dar.
But thank you for dinner.
Ale děkuju za večeři.
Thank you for your confidence in us and congratulations!
Mnohokrát děkujeme za vaši důvěru a srdečně blahopřejeme!
And thank you for your patience.
A díky za vaši trpělivost.
Louise. i wanna thank you for your help.
Louise... chci vám poděkovat za vaší pomoc.
Thank you for lunch, buddy.
Dík za oběd.
I wanna thank you for saving my wife.
Chci vám poděkovat za záchranu mé ženy.
I wanna thank you for this evening.
Chci ti poděkovat za tenhle večer.

Výsledek: 1892, Čas: 0.1054

VIZ TAKÉ

Viz také


"Thank you for" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY

Anglický - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Víc 

Český - Anglický

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc