THAT WOULD BE DO ČEŠTINY

Co je "that would be" do Češtiny

S Synonymum

Výsledek: 3967, Čas: 0.2294

Klikněte na český překlad pro filtrování výsledků
to by bylo to bude to by byla to je to by byl to by to budu to by nebylo

Příklady použití "That Would Be" ve větě a jejich překlady

Luke, that would be perfect.
Luke, to by bylo perfektní.
I knew that would be your first question.
Věděl jsem, že to bude tvoje první otázka.
Yeah, that would be good, franks.
Jo, to by bylo dobrý, franks.
Okay, that would be good.
Ok, to bude dobrý.
And that would be very serious.
A to by bylo už velmi závažné.
No, that would be a real tragedy, neelix.
Ne, to by byla skutečná tragédie, neelixi.
Oh, that would be my son's.
Oh, to bude určitě mého syna.
That would be very, andela, very.
To by bylo velmi, anděio, velmi.
And that would be a month after your relationship became official.
A to je měsíc potom, co se váš vztah stal oficiálním.
No, that would be suicide.
Ne, to by byla sebevražda.
And that would be a bird.
A to je jako pták, že?
Well, marshal, that would be a miracle.
No, maršále, to by byl zázrak.
Donna said that would be a disaster.
Donna říkala, že to by byla katastrofa.
Oh, yeah, that would be great.
Oh, jo, to by bylo skvělé.
Well, that would be the zelzel minchet aletcha wat.
No, to bude zelzel minchet aletcha wat.
Oh, that would be a neat trick.
Ou, to by byl parádní trik.
That would be 12 years.
Takže to je 12 let.
Because that would be what would happen if we fought now.
Protože to by se stalo, kdybychom šli do boje teď.
Ooh, that would be good.
Ooh, to by bylo dobrý.
Logically, that would be the best thing to do.
Logicky to bude ta nejlepší věc, kterou můžu udělat.
Well, hegeman, that would be suicide.
No, hegemane, to by byla sebevražda.
And that would be me.
A to budu já!
Oh, that would be nice for you, dear.
Oh, to by ti mohlo prospět, drahý.
Well, that would be irresponsible and foolhardy.
No, to je nezodpovědné a příliš riskantní.
No, that would be stupid, derek.
Ne, to by byla hloupost, dereku.
That would be... a christmas miracle, dr. hart!
To by byl... vánoční zázrak, doktorko hartová!
That would be nate.
To bude asi nate.
That would be good for a laugh.
To by bylo dobrý pro zasmání.
Well, that would be your first mistake.
No, to by byla tvá první chyba.
Well, that would be james stewart.
No, to bude james stewart.

Výsledek: 3967, Čas: 0.2294

VIZ TAKÉ
Viz také
SLOVO OD SLOVA PŘEKLADEM
Slovo od slova překladem
SYNONYMUM

S Synonyma "that would be"


it would be
it might be
that was
it needs to be
it should be
it could be
it had been
it had to be
that it
must be
it shall be
it will be
that would prove
it was gonna be
than outside
that he
that would result
that would make
it must be
which would
FRÁZE V ABECEDNÍM POŘADÍ

"That would be" v jiných jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY

Anglický - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Víc 

Český - Anglický

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc