THE END OF DO ČEŠTINY

Co je the end of do Češtiny

S Synonymum

Výsledek: 6611, Čas: 0.275

Anglický-český slovník

Příklady použití The End Of ve větě a jejich překlady

At the end of the programme the indicator light“ end cycle” will go on.
Na konci programu se rozsvítí svûtelná kontrolka konce pracího cyklu.
Wash hands before breaks and at the end of workday.
Před přestávkami a na konci pracovní směny umýt ruce.
That is the end of the test.
To je na konci zkoušky.
At the end of the training each participant received a certificate.
Na konci školení dostal každý účastník certifikát.
After the end of cooking, the microwave counts down 3 minutes and deactivates.
Po ukončení vaření mikrovlnná trouba odpočítá tři minuty a vypne se.
Can i pay the end of the month?
Mohu zaplatit na konci měsíce?
Yes, the end of the pleistocene.
Ano, na konci pleistocénu.
After the end of the temperature maintenance time you will hear a sound announcement.
Po ukončení doby udržování teploty uslyšíte zvukové upozornění.
And that will be the end of you, stuart hample!
A tím to končí, stuarte hample!
Leave 5 cm at the end of the casing free and tie or skewer it.
Na konci střívka nechte volných 5 cm a zavažte nebo zašpejlujte.
The end of game four, and the leafs take it two to zero.
Čtvrtý zápas končí, a leafs to dotáhli na dva nula.
Are you the end of the line?
Jste na konci fronty?
At the end of the program, the burners are automatically shut off.
Po skončení programu se hořáky automaticky vypnou.
After the end of operation or before cleaning.
Pokaždé po ukončení práce a před čištěním.
The numeric measurement value at the end of the curve is refreshed every 5 seconds.
Číselná hodnota na konci křivky se obnovuje každých 5 sekund.
The photograph at the end of the mantelpiece, it shows pradeep and mrs.
Fotografie na kraji krbu je pradeepa a paní singhové sedících na gauči.
Soon it will be the end of the year.
Ale brzy po skončení roku. 11.
Know the end of butch cassidy?
Pamatuješ, jak končí butch cassidy?
By the end of cleaning, wipe the bowl dry.
Po ukončení čištění nasucho otřete vnější povrch misky.
Alone's not the end of the world.
Sama neznamená na konci světa.
The first four PPF privatisation funds were registered at the end of the year.
První čtyři privatizační fondy PPF byly registrovány na konci roku.
At the end of tomorrow's work, they will all be killed.
Po skončení zítřejší práce budou všichni zabiti.
The end of programme will be signalled by a five-time sound.
Ukončení programu bude signalizováno pěti zvukovými signály.
The agreement was the end of the week.
Dohodli jsem se na konci týdne.
He lives in a chateau at the end of the village.
Bydlí v zámečku na kraji vsi.
And at the end of the day, inflation is theft.
A v konečném důsledku je inflace zlodějská.
Illustrations and order numbers can be found at the end of these instructions.
Vyobrazení a objednací čísla jsou uvedena na konci tohoto návodu.
This is the end of your ride, sorry!
Slečno, tady končí tvá jízda.
You can optionally set the end of cooking time. 3.
Můžeme nastavovat v rámci možnosti čas do ukončení vaření. 3.
Sophia the 7th and robert the end of the month.
Sophia sedmého a robert na konci měsíce.

Výsledek: 6611, Čas: 0.275

VIZ TAKÉ

Viz také


SLOVO OD SLOVA PŘEKLADEM

Slovo od slova překladem


"The end of" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY

Anglický - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Víc 

Český - Anglický

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc