Překlad "the rest of" ve Český

S Synonyma

Výsledek: 5399, Čas: 0.0162

zbytek ostatní zbytkem po zbytek do konce zbytek z konce na zbytek celý zbývající se zbytkem zbývající část zbylí ostatní členy ostatnímu ostatní o

Příklady The Rest Of ve větě

Now place the rest of the potato slices in.
Zbytek nakrájených brambor rozložte do další.
But the rest of you clowns.
Ale vy ostatní klauni.

Sprinkle the rest of the cheese over the potatoes.
Posypejte brambory zbytkem sýra a zalijte zbytkem.
And the rest of the time, well.
A po zbytek času.
Every night for the rest of my life.
Pro každou noc do konce mého života.
Then where's the rest of your band of thieves?
Kde je zbytek z tvé zlodějské bandy?
So we can't go upstairs the rest of the week?
Takže do konce týdne nemůžeme jít nahoru?

Why don't you take the rest of the month off?
Proč si nevezmeš na zbytek měsíce volno?
I want to see the rest of the house.
Chci vidět celý dům.
OK, where's the rest of michelle's photos?
Kde jsou zbývající Michelliny fotky?
And the rest of the chaps.
A se zbytkem kamarádů.
Yeah, we're actually looking for the rest of this.
Jo,ve skutečnosti hledáme zbývající část tohodle.
The rest of us go back to Detroit.
My zbylí se vrátíme do Detroitu.
Let's find the rest of our team.
Jdeme najít ostatní členy výsadku.
Let's get on to the rest of it.
Dostaňme se k tomu ostatnímu.
The rest of us will talk about it.
My ostatní o tom budeme mluvit.
So where are the rest of your people?
Takže kde je zbytek vašich lidí?
The rest of you can have the day off.
Vy ostatní si můžete udělat den volna.
Sprinkle the rest of the flour over this with a pinch of salt.
Posypeme zbytkem mouky a přidáme špetku soli.
You're gonna regret this the rest of your life.
Budeš toho litovat po zbytek tvého života.
Every day for the rest of your or her life.
Každý den do konce tvého nebo jejího života.
It's the rest of your things.
To je zbytek z tvých věcí.
You cannot be the hoodlum for the rest of your life.
Nemůžeš bejt chuligán do konce života.
It's only the rest of your life.
Je to jen na zbytek tvého života.
Why didn't he buy the rest of the Ferrari team?
Proč si nekoupil celý tým Ferrari?
Where's the rest of the data?
Kde jsou zbývající data?
The rest of the visit wasn't any better,
Se zbytkem to nebylo moc lepší.
It's the rest of me that does the running.
To je zbývající část mě která dělá běžící.
The rest of you, get some kip.
Vy zbylí si trochu odpočiňte.
Shouldn't we wait for the rest of your unit?
Nepočká na ostatní členy jednotky?

Výsledek: 5399, Čas: 0.0162

VIZ TAKÉ
SYNONYMA

S Synonyma "the rest of"


leftover
PŘEKLADY V OKOLÍ

"The rest of" v jiných jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY

Anglický - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Český - Anglický

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  Víc