THIS IS MY DO ČEŠTINY

Co je "this is my" do Češtiny

S Synonymum

Výsledek: 5773, Čas: 0.2533

tohle je můj tohle je moje tohle je mé tohle jsou moje

Příklady použití "This Is My" ve větě a jejich překlady

And this is my father, and, and my.
A tohle je můj otec, a, a moje.
Carolyn, this is my day.
Carolyn, tohle je můj den.
But this is my daughter.
Ale tohle je moje dcera.
I'm marny, and this is my husband gary.
Jsem marny, a tohle je můj manžel gary.
This is my sister, michelle.
Tohle je moje sestra michelle.
And this is my favorite place.
A tohle je mé oblíbené místo.
And by the way, this is my stuff.
A mimochodem, tohle jsou moje věci.
And this is my kingdom!
A tohle je mé království!
And this is my daughter.
A tohle je moje dcera.
Lois, this is my life.
Lois, tohle je můj život.
And this is my day?
A tohle je můj den?
Lorene, this is my daughter, lorelai.
Lorene, tohle je moje dcera, lorelai.
Cause this is my little adventure.
Protože tohle je mé malé dobrodružství.
But this is my clothes.
Ale... tohle jsou moje šaty.
This is my last two weeks.
Tohle jsou moje poslední dva týdny.
And this is my blue period.
A tohle je mé modré období.
I'm cruz olveros and this is my husband.
Jsem cruz olverosová a tohle je můj manžel.
But this is my family.
Ale tohle je moje rodina.
I'm toni and this is my girlfriend, dani.
Jsem toni a tohle je moje přítelkyně dani.
This is my money, my freedom.
Tohle jsou moje peníze, moje svoboda.
And this is my world.
A tohle je můj svět.
But this is my first real adventure.
Ale tohle je mé první skutečné dobrodružství.
I live here. this is my perimeter.
Tady žiju, tohle jsou moje hranice.
Angie, this is my mother, evelyn.
Angie, tohle je moje matka evelyn.
And this is my casino.
A tohle je mé kasino.
And this is my.
A tohle je můj.
You know, daddy, this is my very best birthday.
Víš tatínku, tohle jsou moje nejlepší narozeniny.
And this is my favorite spot in south africa.
A tohle je mé oblíbené místo v jihoafrické republice.
This is my daughter bessy.
Tohle je moje dcera bessy.
But this is my husband.
Ale tohle je můj manžel.

Výsledek: 5773, Čas: 0.2533

VIZ TAKÉ
Viz také
SYNONYMUM

S Synonyma "this is my"


about my
these are my
FRÁZE V ABECEDNÍM POŘADÍ
NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY

Anglický - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Víc 

Český - Anglický

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc