Překlad "this is my" ve Český

Výsledek: 9106, Čas: 0.0237

tohle je můj to je můj jde o můj tady moje tady jde o mou tohle je moje to je moje tohle je mé tohle jsou moje to je mé to jsou moje

Příklady This Is My ve větě

And this is my father, and, and my.
A tohle je můj otec, a, a moje.
This is my son Bernard.
To je můj syn Bernard.

Cos this is my life, Lloyd.
Protože jde o můj život, Lloyde.
And this is my children.
A tady moje děti.
Hey, Norman, this is my ass here.
Hej, Normane, tady jde o mou prdel.
Angie, this is my mother, Evelyn.
Angie, tohle je moje matka Evelyn.
Betty, this is my girlfriend Charlie.
Betty, to je moje přítelkyně Charlie.

And this is my kingdom!
A tohle je mé království!
Yeah, but this is my stuff.
Jo, ale tohle jsou moje věci.
This is my secret.
To je mé tajemství.
This is my bridesmaid's dress.
To jsou moje družičkovské šaty.
And this is my.
A tohle je můj.
And, Amy, this is my boss, Charles.
A, Amy, to je můj šéf, Charles.
This is my life, fuck.
Jde o můj život, sakra.
This is my sister, Michelle.
Tohle je moje sestra Michelle.
This is my granddaughter Madeline.
To je moje vnučka Madeline.
And this is my favorite place.
A tohle je mé oblíbené místo.
You know, Daddy, this is my very best birthday.
Víš tatínku, tohle jsou moje nejlepší narozeniny.
This is my own pleasure.
To je mé vlastní potěšení.
This is my stuff!
To jsou moje věci!
And this is my husband steve.
A tohle je můj manžel Steve.
This is my brother Shane.
To je můj bratr, Shane.
This is my political life.
Jde o můj politický život.
But this is my daughter.
Ale tohle je moje dcera.
Susan, this is my mother, Marilyn.
Susan, to je moje matka, Marilyn.
And this is my Blue period.
A tohle je mé Modré období.
And this is my last 2 grand in the world.
A tohle jsou moje poslední dva tácy.
This is my favorite place in the palace.
To je mé oblíbené místo v paláci.
This is my luggage.
To jsou moje zavazadla.
Carolyn, this is my day.
Carolyn, tohle je můj den.

Výsledek: 9106, Čas: 0.0237

PŘÍKLADY
Příklady
VIZ TAKÉ
PŘEKLADY V OKOLÍ
NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY

Anglický - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Český - Anglický

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  Víc