THIS IS NOT DO ČEŠTINY

Co je this is not do Češtiny

S Synonymum

Výsledek: 2613, Čas: 0.1419

Anglický-český slovník

Příklady použití This Is Not ve větě a jejich překlady

But this is not a date.
Ale tohle není rande.
Andrew, this is not good.
Andrew, tohle není dobré.
This is not a problem, and you can continue printing.
Nejedná se o problém a lze pokračovat v tisku.
You're jonathan burroughs, and this is not your family.
Jsi jonathan burroughs a tohle není tvoje rodina.
This is not a game, you little bitch!
Tohle neni hra ty svině.
Although the system heats up during operation, this is not a malfunction.
Ačkoliv se systém během provozu zahřívá, nejedná se o poruchu.
No, no, this is not your fault, artie, okay?
Ne, ne, tohle neni tvá vina, artie, dobře?
This is not a general right to erasure; there are exceptions.
Nejedná se o obecné právo na vymazání; jsou zde výjimky.
Come on, tracy, this is not a lot of money for you.
No tak tracy, tohle nejsou pro tebe žádné peníze.
Kathy, this is not your fault.
Kathy, tohle není vaše vina.
Although the receiver heats up during operation, this is not a malfunction.
Ačkoliv se receiver během provozu zahřívá, nejedná se o poruchu.
No, this is not a gift.
Ne, tohle neni dárek.
Jack, this is not the same.
Jacku, tohle je něco jinýho.
This is not the girls' locker room.
Tohle nejsou dívčí šatny.
Alcide, this is not your problem.
Alcide, tohle není tvůj problém.
Well, this isn't .
No, tohle je realita.
This...- this is not the diamonds.
Tohle nejsou diamanty.
Vivian, this is not you.
Vivian, tohle nejsi ty.
As you know, this is not a one-time treatment.
Jak víte, nejedná se o jednorázovou léčbu.
Sookie, this is not your battle.
Sookie, tohle není tvoje bitva.
Phil, this is not good.
Phile, tohle neni dobré.
But, baby, this is not like the red lobster.
Zlato, ale tohle je čtyřhvězdičková restaurace.
But, you know, this is not just any toxic chemical.
Ale chápete, tohle nejsou jen obyčejné chemikálie.
This is not demagogy but simple.
Nejedná se o demagogii, ale o jednoduché.
But this is not your story.
Ale tohle není tvůj příběh.
Ty, this is not a joke.
Tyi, tohle neni vtip.
No. this is not you.
Ne, tohle nejsi ty.
Lane, this is not your college paper.
Lane, tohle nejsou žádné studentské noviny.
Lillian, this is not the" you" that i know.
Lillian, tohle nejsi ty, koho znám.
Look, this is not uncommon.
Podívejte, tohle je normální.

Výsledek: 2613, Čas: 0.1419

VIZ TAKÉ

Viz také


SLOVO OD SLOVA PŘEKLADEM

Slovo od slova překladem


"This is not" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY

Anglický - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Víc 

Český - Anglický

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc