Překlad "to do with" ve Český

Výsledek: 3050, Čas: 0.0308

společného s společného s tím to co dělat s činění dočinění se společněho spolecného s tím mám dělat s tím nemá co dělat si mám počít s

Příklady To Do With ve větě

Does Charlie have something to do with your sister?
Má Charlie něco společného s tvou sestrou?
What Dr Sunny got to do with Su Lin?
Co měl doktor Sunny společného se Su Lin?

And it all had to do with the stone.
A všechna souvisela s tím kamenem.
Nothing to do with lovely Nina.
Nemá to co dělat s milovanou Ninou.
Do you have anything to do with him?
Máte s ním něco do činění?
It has nothing to do with Sarah.
Nemá to nic dočinění se Sarah.
It has nothing to do with last night, Brandon.
Nemá to nic společněho se včerejším večerem, Brandone.

What does my son have to do with it?
Co s tím má on spolecného?
I dont know what to do with this.
Nevím, co s tím mám dělat.
It has nothing to do with her being foreign!
To s tím nemá co dělat!
I don't know what to do with this one.
Nevím, co si mám počít s tímhle.
What does Ezra have to do with my friends?
Co má Ezra společného s mými přáteli?
It may have something to do with Bill buchanan's death.
Možná to má něco společného se smrtí Billa Buchanana.
That has nothing to do with what I have done.
Nesouviselo to s tím, co jsem udělala.
Anything to do with the sherry you was drinking?
to co dělat s tím šery, co jste pila?
And we have nothing to do with him.
A nemám s ním nic do činění.
We didn't have nothing to do with that riot.
Se vzpourou jsme neměli nic společněho.
And what does death have to do with it?
Co s tím má spolecného smrt?
I know what to do with this.
Vím, co s tím mám dělat.
It has nothing to do with the case.
To s tím nemá co dělat.
Something to do with Cassie!
Něco společného s Cassie!
Your socks have everything to do with it!
Tvoje ponožky s tím mají společného všechno!
What does Raj Malhotra got to do with all this?
Co má Raj Malhotra s tím vším společného?
Nothing to do with Jack LaFleur.
Nemá to co dělat s Jackem LaFleurem.
You're not gonna have anything to do with the CBI.
Nebudeš mít s CBI nic do činění.
Monsieur Babin has nothing to do with this.
Babin s tím nemá nic společněho.
What did he have to do with Donald and the signal?
Co měl společného s Donaldem a signálem?
My feelings for you have nothing to do with Sutton.
Moje city k tobě nemají nic společného se Sutton.
What does toby have to do with anything?
Proč? Co s tím má Toby společného?
Anything to do with heat waves?
Nemá to co dělat s přívalem horka?

Výsledek: 3050, Čas: 0.0308

VIZ TAKÉ
Viz také
SLOVO OD SLOVA PŘEKLADEM
PŘEKLADY V OKOLÍ
NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY

Anglický - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Český - Anglický

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  Víc