TO DO WITH DO ČEŠTINY

Co je to do with do Češtiny

S Synonymum

Výsledek: 4417, Čas: 0.1277

Anglický-český slovník

Příklady použití To Do With ve větě a jejich překlady

Does charlie have something to do with your sister?
Má charlie něco společného s tvou sestrou?
What does ezra have to do with my friends?
Co má ezra společného s mými přáteli?
Has it something to do with ice?
Má to něco dělat s ledem?
You're saying that it got nothing to do with young people in asia.
Říkáte, že to nemá nic společného s mladými lidmi v asii.
It may have something to do with bill buchanan's death.
Možná to má něco společného se smrtí billa buchanana.
He just didn't know what to do with the knowledge.
Jen nevěděl co dělat s vědomostmi.
It has everything to do with you, danny.
Má to všechno co dělat s tebou, danny!
What dr sunny got to do with su lin?
Co měl doktor sunny společného se su lin?
It has something to do with the ruins.
Má to něco společnýho s ruinami.
Maybe it has something to do with a football team or cheerleaders?
Možná... možná to má něco společného s fotbalovým týmem nebo roztleskávačkama?
Look, i have nothing to do with what brian does.
Já nemám nic společnýho s tím, co dělá brian.
You think she had something to do with my husband's disappearance?
Myslíte, že měla něco společného se zmizením mého manžela?
Did it have something to do with my brother?
Mělo to něco společnýho s mým bratrem?
And it's nothing to do with you or.
A nemá to co dělat s tebou nebo.
Hey, did it have something to do with kim myung guk?
Hele, mělo to něco společného s kim myung gukem?
So you're saying the 37 minutes had more to do with him?
Takže říkáte, že s těmi 37 minutami má víc společného on?
It has nothing to do with catching fish.
Nemá to nic společnýho s chytáním ryb.
Why would novitzky have anything to do with what an athlete does in europe?
Co má novitzky společného s tím, co sportovec dělá v evropě?
Edie, what's he going to do with that rug?
Edie, co chce udělat s tím koberečkem?
My private life has nothing to do with my task for henrik.
Můj soukromý život nemá nic společného s mým úkolem pro henrika.
And what does it have to do with superman?
A co s tím má společného superman?
What did he have to do with donald and the signal?
Co měl společného s donaldem a signálem?
I don't know what to do with the boy, julius.
Nevím, co si s tím chlapcem počnu.
Even if it has something to do with rachel.
I kdyby to mělo co dočinění s rachel.
Then what have you got to do with my marnie?
Co teda máte společnýho s mou marnie?
What am i going to do with your father?
Co mám dělat s tvým otcem?
Surely you don't know what to do with the bones.
Zajisté nevíte co udělat s kostmi.
But your real crime has nothing to do with a pimp's death.
Ale tvůj skutečný zločin nemá se smrtí pasáka nic společného.
By reputation.- what's this got to do with charlie?
Koukněte,jak tohle souvisí s charliem?

Výsledek: 4417, Čas: 0.1277

VIZ TAKÉ

Viz také


SLOVO OD SLOVA PŘEKLADEM

Slovo od slova překladem


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY

Anglický - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Víc 

Český - Anglický

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc