TO SALUTE YOU DO ČEŠTINY

Co je "to salute you" do Češtiny

Výsledek: 1216261, Čas: 0.0595

to salute

you
to vás vám ty

Příklady To Salute You ve větě

Am i supposed to salute you?
Měla bych vám salutovat?
I just wanted to salute you before i left.
Chtěl jsem vám vzdát poctu.
All my cadets and a thousand others, to salute you for last night.".
Chtějí vám vzdát hold za minulou noc.
You gonna teach me to salute?
Naučíte mě salutovat?
You know how to salute?
Víš jak se salutuje?
You won't even have to salute.
Ani nebudete muset salutovat.
Those who are about to die, salute you.
Jdoucí na smrt vás zdraví.
And we who are about to die salute you.
A my, kdož jdeme na smrt, vám vzdáváme poctu.
Heir to the throne, the people salute you.
Vládče trůnu, lid tě zdraví.
We who are about to die salute you.
My, kdož jdeme na smrt, tě zdravíme.
This sounds like you're afraid you might have to salute me someday.
Vypadá to, jako by ses bál, že mně možná jednou budeš muset salutovat.
All right, you won" salute to the sun.".
Dobře, vyhrál jsi" pozdrav slunce.".
You must salute officers according to german army regulations.".
Musíte zdravit důstojníky podle německých směrnic pro pozemní síly.".
Does that mean i don't have to salute you in the morning anymore?
Znamená to, že už ti ráno nemusím salutovat?
You know what you have to do and i salute you for it.
Víte, co je třeba udělat a za to vám vzdávám čest.
I just wanted to salute you.
Jen jsem vás chtěl pozdravit.

Výsledek: 1216261, Čas: 0.0595

VIZ TAKÉ
FRÁZE V ABECEDNÍM POŘADÍ

"To salute you" v jiných jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY

Anglický - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Víc 

Český - Anglický

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc