TO SALUTE YOU DO ČEŠTINY

Překlad To Salute You do Češtiny

Výsledek: 1737531, Čas: 0.1129

Příklady použití To Salute You ve větě a jejich překlady

Am I supposed to salute you?
Měla bych Vám salutovat?
I just wanted to salute you before I left.
Chtěl jsem vám vzdát poctu.
All my cadets and a thousand others, to salute you for last night.
Všichni mí kadeti a tisíc dalších. Chtějí vám vzdát hold za minulou noc.
So I will take the liberty, if you will allow me, to salute you.
Takže si dovolím ti vzdát poctu, jestli dovolíš.
Does that mean I don't have to salute you in the morning anymore?
Znamená to, že už ti ráno nemusím salutovat?
For all your progressive influence in our medium and for our industry, it's our honor to salute you tonight, Roger.
Za tvůj pokrokový vliv na naše médium a náš průmysl. Je nám ctí ti dnes vzdát poctu, Rogere.
Have you forgotten how to salute?
Vy jste zapomněl salutovat?
I'm gonna teach you Woodside children to salute.
Děti, naučím vás salutovat.
You want me to salute that pile of walking pus?
To mám salutovat týhle chodící hromadě sraček?
To those about to die, we salute you!
Jdoucí na smrt vás zdraví!
I just wanted to salute you.
Jen jsem vás chtěl pozdravit.
Soldier, you failed to salute.
Vojáku, zapomněl jsi salutovat.
You know how to salute?
Víš jak se salutuje?
You gonna teach me to salute?
Naučíte mě salutovat?
Have you forgotten how to salute?
Zapomněl jste salutovat?
You use your right hand to salute.
K salutování se používá pravá ruka.
You won't even have to salute.
Ani nebudete muset salutovat.
Don't you know how to salute?
Nevíš, jak se salutuje?
We who are about to die salute you.
My, jdoucí na smrt, tě zdravíme.
We who are about to die salute you.
My, kdož jdeme na smrt, tě zdravíme.
Those about to die, we salute you.
Kteří se chystáte zemřít, vzdáváme vám hold.
Those who are about to die salute you.
Jdoucí na smrt vás zdraví.
You have to salute it to show your gratitude.
Musíte se mu poklonit, abyste mu prokázali své uznání.
Heir to the throne, the people salute you.
Vládče Trůnu, lid tě zdraví.
We who are about to dine, salute you.
My, kdož se chystáme večeřet, ti vzdáváme úctu.
We who are about to die salute you!
My, kteří se chystáme zemřít, tě zdravíme!
And we who are about to die salute you.
A my, kdož jdeme na smrt, vám vzdáváme poctu.
We, who are about to die, salute you.
Jdoucí na smrt tě zdraví.
We who are about to be eaten salute you.
My, kteří budeme snědeni, vás zdravíme.
You're supposed to salute when a superior officer passes!
Máte salutovat, když prochází nadřízený důstojník!

Výsledek: 1737531, Čas: 0.1129

Viz také


to die salute you
smrt , zdravíme smrt zdraví smrt , vám vzdáváme poctu zemřít , zdravíme
salute you
zdravíme
we salute you
zdravíme
salute to the sun
pozdrav slunce vzdávám poctu slunci vítání slunce
i want to salute
chci pozdravit chci vzdát hold
to fire the salute
k poctě zbraň výstřel pozdravu k vystřelení pozdravu
i salute you for
připíjím na to já vám vzdávám poctu za
i would like to salute
bych chtěla vzdát poctu ráda bych vzdala poctu rád bych pozdravit
salute him
salutovat mu ho pozdrav ho zdravím pozdravte ho nesalutujte mu
salute me
salutují mně sobě mi zasalutuj

Slovo od slova překladem


to
- do na k pro s aby za u podle
salute
- pozdrav salutovat zdraví poctu salutování
you
- měl jsi vás vám
NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Anglický - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Víc 

Český - Anglický

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Víc