TO SEE YOU DO ČEŠTINY

Co je "to see you" do Češtiny

S Synonymum

Výsledek: 5380, Čas: 0.2054

tě vidím za tebou tě uvidím tě navštívit tě vidět vás vidím vás vidět za vámi tě uvidí vás uvidí vás uvidím vás navštívit tě navštívil

Příklady To See You ve větě

It's good to see you, buddy.
Je dobré, že tě vidím, kámo.
Nice to see you, peggy.
Rád tě vidím, peggy.
Nicholas, there are some people here to see you.
Nicholasi, přišli za tebou nějací lidé.
I will be happy to see you take one the minute we're in battle.
Budu šťastný, až tě uvidím během okamžiku v bitvě.
I will definitely come back to see you and your master.
Určitě se vrátím za tebou a za mistrem.
Glad to see you, ben.
Rád tě vidím, bene.
He just came to see you?
Přijel tě navštívit.
Pregnant woman here to see you".
Přišla za tebou těhotná žena".
Glad to see you, jojo".
Rád tě vidím jojo".
Yes, i hope to see you again, christy,
Ano, doufám, že tě uvidím znovu, christy.
It's delightful to see you, hilary.
Je příjemné, že tě vidím, hilary.
I have beth to see you.
Přišla za tebou beth.
I hope to see you.
Doufám že tě uvidím.
Did she come to see you?- once.
Přišla tě navštívit?
Wayne wants to see you.
Chce tě vidět wayne.
Hope to see you on the other side.
Doufám, že tě uvidím na druhé straně.
Glad to see you, shimmy.
Rád vás vidím, shimmy.
Steve, one of the parents is here to see you.
Steve, přišel za tebou jeden z rodičů.
I want to see you in my office this afternoon!".
Chci tě vidět v mé kanceláři dnes odpoledne!".
There's a mr adams to see you, colin.
Přišel tě navštívit pan adams, coline.
Glad to see you, george.
Rád tě vidím, georgi.
It's a pleasure to see you, doctor.
Jsem rád, že vás vidím, doktore.
The police want to see you.
Chce vás vidět policie.
He wanted to see you, kyle.
Chtěl tě vidět, kyle.
I was on my way to see you, you know.
Byl jsem na cestě za tebou, víš.
I'm glad to see you smile.
Jsem rád, že tě vidím usmívat se.
I would have come to see you.
Přišel bych tě navštívit.
Hope to see you in person soon.
Doufám, že tě uvidím brzy osobně.
Ike sent me to see you.
Ike mě za vámi poslal.
Madame, scharwenka wants to see you.
Madam, chce vás vidět scharwenka.

Výsledek: 5380, Čas: 0.2054

VIZ TAKÉ
Viz také
SLOVO OD SLOVA PŘEKLADEM
Slovo od slova překladem
SYNONYMUM

S Synonyma "to see you"


sees
look
saw
watch
saw him
meet
look at you
i will see to it
again
to meet you
intersect
view
meeting you
look at him
to visit
and watch
check
him again
will see you
visit you
FRÁZE V ABECEDNÍM POŘADÍ
NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY

Anglický - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Víc 

Český - Anglický

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc