Překlad "we have got" ve Český

S Synonyma

Výsledek: 5756, Čas: 0.0209

máme musíme máme tu my máme dostali jsme se musíme měli jsme dostaneme máme pro -máme máme na -musíme zbývá nám musíme to máme se se dostali získali jsme dostali jsme se na to máme dorazí se nám dostalo

Příklady We Have Got ve větě

Because we have got a new car and a new hat?
Protože máme nové auto a nový klobouk?
But we have got to fight long enough.
Ale musíme bojovat dost dlouho.

Billy, we have got a problem.
Billy, máme tu problém.
And we have got the staff baseball game after work.
A my máme po práci baseball s personálem.
Listen, we have got another one.- Are you sure?
Poslouchej, dostali jsme dalšího.
Right now, we have got to get you back to the ship.
Práve teď se musíme vrátit na loď.
Guys, we have got to follow orders.
Lidi, měli jsme se řídit rozkazy.

Inspector, we have got him this time.
Lnspektore, tentokrát ho dostaneme, je obklíčený.
Dubois, we have got you all set up over there.
Slečno Dubois, máme pro vás vše tamhle připraveno.
We have got time for a Hail Mary.
Máme čas na Zdrávas Maria.
After all, we have got a whole year to try.
Koneckonců, máme na to celý rok.
We have got to be discreet.
Musíme být diskrétní.
We have got 74 minutes left to figure out.
Zbývá nám 74 minut přijít na to.
We have got to do it sam's way. We.
Musíme to udělat, jak to chce Sam,--.
We have got each other.
Máme se navzájem.
We have got out of worse scrapes than this.
Už jsme se dostali z horších věcí.
All right. We have got that rogue's attention.
Tak jo, získali jsme pozornost toho tuláka.
We have got a situation up here.
Dostali jsme se do složité situace.
If we have got time, I mean.
Jestli na to máme čas, no.
As soon as we have got Anna.
Jen, co dorazí Anna.
And now we have got a problem with this.
A teď máme problém s tímhle.
And we have got to save the lives of children.
A musíme zachránit dětské životy.
Hi, we have got a problem.
Ahoj, máme tu problém.
But we have got dates.
Ale my máme rande.
We have got life support operating at 50/.
Dobře, dostali jsme podporu života na 50%.
I'm telling Danielle we have got to get rid of Parvati.
Říkám Danielle, že se musíme zbavit Parvati.
We have got to get rid of some of this stuff.
Měli jsme se nějakého harampádí zbavit.
Soon as we have got the money, we're out of here.
Hned pokud dostaneme peníze odtud vypadneme.
We have got you a room at the Missionary Hotel.
Máme pro tebe zamluvený pokoj v misionářském hotelu.
We have got a heartbeat and a pulse.
Máme tlukot srdce a pulz.

Výsledek: 5756, Čas: 0.0209

PŘÍKLADY
Příklady
VIZ TAKÉ
SYNONYMA
PŘEKLADY V OKOLÍ

"We have got" v jiných jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY

Anglický - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Český - Anglický

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  Víc