WE WILL BE DO ČEŠTINY

Co je we will be do Češtiny

S Synonymum

Výsledek: 4102, Čas: 0.2242

Anglický-český slovník

Příklady použití We Will Be ve větě a jejich překlady

Tomorrow we will be in class.
Zítra budeme ve třídě.
And we will be back on monday.
A my budeme zpátky v pondělí.
We will be in geneva in the morning.
Ráno budeme v ženevě.
Release miss goodheart and we will be on our way.
Propusťte slečnu dobrosrdečnou a my budeme na cestě.
We will be just a second here, sir.
Bude to jen chvilka, pane.
And we will be with you until time comes to an end.
A my budeme s tebou dokud se čas nenachýlí ke konci.
Well, we will be tight for time, but we can manage.
No, bude to těsné, ale dá se to zvládnout.
Just take a seat and we will be right with you.
Posaďte se, hned se vám budeme věnovat.
Or we will be dead.
Nebo budeme mrtví.
We will be within transporter range of my world in less than an hour.
Na můj svět se budeme moci transportovat za méně jak hodinu.
Relax. we will be fine.
Uklidni se, bude to dobrý.
We will be in paris next week.
Ale my budeme příští týden v paříži.
Then maybe we will be in with a chance.
Pak budeme mít možná šanci.
But we will be together!
Ale budeme spolu!
Assad will be dead and we will be free to finish what we started.
Assad bude mrtvý a my budeme moci dokončit co jsme začali.
We will be safe in the mountains.
V horách bychom byli v bezpečí.
We will be late again.
Zase budeme mít zpoždění.
No, we will be alright.
Ne, bude to v pořádku.
We will be fine as long as we stay together.
Pokud se budeme držet spolu, nic se nám nestane.
But we will be blind.
Ale budeme slepí.
Snow later but we will be back by then.
Jenže to už budeme zpátky.
We will be the first into this battle.
My budeme první v této bitvě.
But we will be happy later.
Ale budeme šťastnější později.
Well, isn't there anywhere we will be safe?
Existuje místo, kde bychom byli v bezpečí?
But not to worry, we will be brief.
Ale nebojte, bude to stručné.
Kokintz, we will be in a better bargaining position.
Kokintzem budeme mít lepší vyjednávací pozici.
In 10 years' time we will be able to move up there.
Za deset let se tam budeme moct přestěhovat.
Just stay the way you are, and we will be fine.
Jen zůstaň jaká jsi a bude to v pořádku.

Výsledek: 4102, Čas: 0.2242

VIZ TAKÉ

Viz také


SLOVO OD SLOVA PŘEKLADEM

Slovo od slova překladem


"We will be" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY

Anglický - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Víc 

Český - Anglický

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc