WHAT'S GOING ON DO ČEŠTINY

Co je what's going on do Češtiny

S Synonymum

Výsledek: 4089, Čas: 0.2731

Příklady použití What's Going On ve větě a jejich překlady

I know what's going on here, gibbs.
Vím co se tu děje, gibbsi.
So what's going on, dr. langley?
Tak o co jde, dr. langley?
You know what's going on in the park.
Víte, co se děje v parku.
Tim, i want to know what's going on between you and caitlin.
Time, rád bych věděl o co jde mezi tebou a caitlin.

Answer a simple question-- what's going on between you and your partner?
Zodpovězte jednoduchou otázku-- co se děje mezi vámi a vaším partnerem?
Kyle, i know what's going on.
Kyle vím co se děje.
They're going to want to know what's going on.
Budou chtít vědět, co se dělo.
I want to know what's going on, louis.
Chci vědět, o co jde, louisi.
So i don't know what's going on inside.
Takže nevím, co se tam uvnitř děje.

I never know what's going on!
Nikdy nevím, o co jde!
I can't see what's going on.
Chci vědět, co se tam děje.
So, what's going on with you and lisa mancini?
Tak, co se děje s tebou a s lisou mancini?
We have to know what's going on.
Musíme vědět, co se tam děje.
Mel, you have to know what's going on in your own house.
Mel, musíš vědět, co se děje ve tvém vlastním domě.
What's going on between you and henriette?
O co jde mezi tebou a henriette?- co?
I need to see what's going on.
Musím vidět, co se tam děje.
I gotta know what's going on.
Chci vědět, co se tam děje.
Shawn, i know what's going on.
Shawne, vím o co jde.
We heard gunfire, what's going on?
Slyšeli jsme výstřel. co se tam děje?
What's going on between you and cuddy?
Co se děje mezi tebou a cuddyovou?
What's going on, who's there?
Co se tam děje? kdo je tam?
Hey, you two, what's going on?
Hej, vy dva, co se děje?

Výsledek: 4089, Čas: 0.2731

"What's going on" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY

Anglický - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Víc 

Český - Anglický

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc