WHAT DO YOU MEAN DO ČEŠTINY

Co je what do you mean do Češtiny

S Synonymum

Výsledek: 3672, Čas: 0.1001

Anglický-český slovník

Příklady použití What Do You Mean ve větě a jejich překlady

Garcia, what do you mean by first?
Garciová, co myslíš tím prvním?
What do you mean, where is sam?
Jak to myslíš, kde je sam?

What do you mean, jorge?
Co myslíš tím jorge?
Filume', what do you mean?
What do you mean you need money?
Co myslíš tím, že potřebuješ peníze?
What do you mean one face, two bodies?
Jak to myslíš, jeden obličej, dvě těla?
Katie, what do you mean?
Katie, co to znamená?
What do you mean, check my ear?
Co tím chceš říct, zkontroluj uši.
What do you mean find the antidote?!
Co myslíš tím" najít protilátku"?
Tom, what do you mean you didn't write it in the book?
Tom, jak to myslíš, že si to nezapsal do knihy?
What do you mean, they're in belavia?
Jak to myslíš, že jsou v belávii?
Wait, what do you mean," back then"?
Počkat, co jste myslel tím," kdysi?".
Ronny, what do you mean?
Ronny, co tím chceš říct?
What do you mean" flirting with you"?
Co to znamená" flirtovala s tebou"?
What do you mean," or something"?
Co myslíš tím" nebo něco"?
What do you mean" new roommate"?
Jak to myslíš, nový spolubydlící?
What do you mean" a crime"?
Co myslíš tím" zločin"?
Just what do you mean, joe?
Co tím chceš říct, joe?
What do you mean by just?
Jenom? co to znamená?
What do you mean she wouldn't do it?
Co jste myslel tím, že by to neudělala?
What do you mean, like, fast-paced rock?
Myslíš jako rychlý rock?
What do you mean, jeff? this, the miramount classic, the miramount hotel?
Myslíš miramount classic, miramount hotel?
What do you mean," happy"?
Co myslíte tím" šťastný"?
What do you mean" we," white man?
Co myslíš tím" mi", bílý muži?
What do you mean" survive"?
Co jste myslel tím" když přežiješ"?
What do you mean you can't get any more?
Co tím chceš říct, že nemůžeš sehnat víc?
What do you mean... god is with you?
Jak to myslíš... že je bůh s tebou?
What do you mean," why now?".
Co to znamená," proč teď?".
What do you mean, you never got your ticket?
Co tím chceš říct, že jsi nedostal lístek?
What do you mean, something extra?
Co myslíš tím" něco extra"?

Výsledek: 3672, Čas: 0.1001

VIZ TAKÉ
SLOVO OD SLOVA PŘEKLADEM

Slovo od slova překladem


SYNONYMUM
FRÁZE V ABECEDNÍM POŘADÍ
NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY

Anglický - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Víc 

Český - Anglický

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc