Překlad "what do you think" ve Český

S Synonyma

Výsledek: 2743, Čas: 0.2677

Příklady What Do You Think ve větě

Jamie, what do you think?
Jamie, co si myslíš?
Dersu, what do you think?
Děrsu, co si myslíš?
Mike, what do you think of this suit?
Miku, co říkáš tomu obleku?
So what do you think, frank?
Tak co říkáš, franku?
What do you think lester's relationship with john malkovich is?
Jaký myslíš, že má lester vztah k johnu malkovichovi?
Or what do you think, sebbe?
Nebo co si myslíš, sebbe?
Aguirre, what do you think?
Aguirre, co si myslíš?
Well, brewster, what do you think?
Tak brewstře, co na to říkáš?
So, what do you think of the valen?
Tak co říkáš na valen?
What do you think sasha's chances are?
Jaký myslíš, že má sasha šance?
What do you think the difference is between you and us?
Jaký myslíš, že je rozdíl mezi námi dvěma?
But what do you think about this?
Ale co říkáš na tohle?
Mary, what do you think?
Mary, co si myslíš?
Hi, alec. well, what do you think?
Čau, alecu, co na to říkáš?
What do you think? i'm some poor pathetic wretch?
Myslíš, že jsem nějaká ubožačka?
What do you think it was worth?
Myslíš, že to byla veliká cena?
So what do you think about my cooking?
Tak co říkáš na mé vaření?
Bette, what do you think?
Bette, co si myslíš?
Well, al, what do you think?
Tak al, co na to říkáš?
What do you think her life is like?
Jaký myslíš, že má život?
Misaki-san, compare with them what do you think of yourself?
Misaki, v porovnání s nima, jak myslíš, že na tom jsi?
Sophie, what do you think?
Sophie, co si myslíš?
What do you think, this is some kind of a game?
Myslíš si, že je to jen nějaká hra?
Hey, mako, what do you think?
Hej, mako, co na to říkáš?
What do you think the first impression of you was?
Jaký myslíš, že jsi udělal první dojem?
Baseball game, what do you think?
Mám baseball. co sis myslel?
Daisy, what do you think he looks like?
Daisy, jak myslíš, že vypadá?
Well, what do you think of the place?
No, co říkáš na tohleto místo?
Calling a . p . d, what do you think?
Volám posily. co sis myslel?
Chase, what do you think i put kim at CTU?
Chase, proč myslíš, že jsem kim dostal do PTO?

Výsledek: 2743, Čas: 0.2677

VIZ TAKÉ
Viz také
SYNONYMA

S Synonyma "what do you think"


how do you like
how long do you think
what are you going
what about
guess
what would you say
you think
how about
how you feel
how does that sound
what do you intend
how could you think
you mean
what do you plan
what are you planning
what does it look like
how much do you think
how are you finding
what does it feel like
that you create
FRÁZE V ABECEDNÍM POŘADÍ

"What do you think" v jiných jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY

Anglický - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Víc 

Český - Anglický

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc