Překlad "what do you think" ve Český

S Synonyma

Výsledek: 4690, Čas: 0.0226

co myslíš co si myslíš myslíš jak myslíš proč myslíš kolik myslíš jaký myslíš kdo si myslíte jaké si myslíš jak si myslíte proč si myslíš kolik si myslíš kdo myslíš jakej myslíš kde si myslíte ty si myslíš copak si myslíš

Příklady What Do You Think ve větě

Harry, what do you think?
Harry, co myslíš?
Sophie, what do you think?
Sophie, co si myslíš?

What do you think it is, poison?
Myslíš, že je to jed?
But what do you think happened?
Ale jak myslíš, že se to stalo?
What do you think i'm shouting about?
Proč myslíš že křičím?
What do you think she's gonna offer?
Kolik myslíš, že nabídne?
What do you think the first impression of you was?
Jaký myslíš, že jsi udělal první dojem?

What do you think you are, Jew?
Kdo si myslíte, že jste, Žide?
Well, what do you think it's like? Terrible.
Jaké si myslíš, že to je.
What do you think I look like?
Jak si myslíte, že vypadám?
What do you think I have got this ring for?
Proč si myslíš, že mám ten prsten?
What do you think a double liquidation costs normally?
Kolik si myslíš, že dvojitá likvidace stojí normálně?
What do you think it was, a jealous husband?
Kdo myslíš, že to byl?
What do you think it is, Johnny?
Jakej myslíš, Johnny?
What do you think this is, Busch Gardens?
Kde si myslíte, že jste? V zarostlých zahradách?
What do you think, you're gonna outrun me?
Ty si myslíš, že mě můžeš dostat?
What do you think, I do this for free?
Copak si myslíš, že to dělám zadarmo?
Jimmy, what do you think?
Jimmy, co myslíš?
Dersu, what do you think?
Děrsu, co si myslíš?
What do you think, he's gonna play with you?
Myslíš, že si s tebou bude hrát?
Daisy, what do you think he looks like?
Daisy, jak myslíš, že vypadá?
What do you think i'm sitting next to him for?
Proč myslíš, že sedím vedle něj?
What do you think he will pay?
Kolik myslíš, že může hodit?
What do you think her life is like?
Jaký myslíš, že má život?
What do you think you are, for christ's sake?
Kdo si myslíte, že jste, proboha?
What do you think will be the result?
Jaké si myslíš, že to bude mít následky?
What do you think you look like?
Jak si myslíte, že vypadáte?
What do you think we're here for, mate?
Proč si myslíš, že tu jsme, kámo?
What do you think you're gonna get outta me?
Kolik si myslíš, že ze mě vytáhneš?
What do you think I am, a soap opera star?
Kdo myslíš, že jsem? Hvězda ze seriálu?

Výsledek: 4690, Čas: 0.0226

PŘÍKLADY
Příklady
VIZ TAKÉ
SYNONYMA

S Synonyma "what do you think"


do you suppose
do you reckon
thinkin
PŘEKLADY V OKOLÍ

"What do you think" v jiných jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY

Anglický - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Český - Anglický

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  Víc