Překlad "what happened to" ve Český

Výsledek: 2644, Čas: 0.02

co se stalo co se přihodilo co se děje s jak dopadl kam se poděly co to máš s co se stalou s co se stane

Příklady What Happened To ve větě

Guru Pitka? What happened to you?
Guru Pitko, co se vám stalo?
You can see what happened to poor Gideon.
Víte, co se přihodilo Gideonovi.

So what happened to dinner and a quiet evening in?
Tak co se děje s večeří a celým večerem?
And besides think about what happened to your dad.
Navíc si vzpomeň, jak dopadl tvůj táta.
What happened to the trees?
Kam se poděly stromy?
And what happened to your nose?
A co to máš s nosem?
I wanna know what happened to my granddaughter.
Chci vědět, co se stalou s mou vnučkou.

Who knows what happened to her?
Kdo ví, co se jí stane.
Wow, Brian, what happened to you?
Wow, Briane, co se ti stalo?
I know what happened to Shashi.
Vím, co se přihodilo Shashimu.
This is about what happened to this town.
Tady jde o to co se děje s celým městem.
Just look what happened to my dad.
Podívej, jak dopadl můj otec.
What happened to the Ori ships?
Kam se poděly lodě Oriů?
What happened to your face?
Co to máš s obličejem?
What happened to" Hand of Doom"?
Co se stalou s Rukou zkázy?
You know what happened to the other two doctors.
Víte, co se stalo ostatním dvou doktorům.
He must not understand what happened to him.
Nikdy nepochopil, co se přihodilo.
You're not interested in what happened to the bees?
Tebe nezajímá, co se děje s včelami?
What happened to your patient?
Jak dopadl váš pacient?
What happened to those big-city dreams?
Kam se poděly ty velkoměstské sny?
What happened to your eye?
Co to máš s okem?
What Happened To You, Otch Kilts?
Co se stalou s tou spoustou skotské, kilty.
You will never know what happened to your father.
Nikdy nebudete vědět, co se stalo vašemu otci.
And what happened to him is a sin.
A co se mu přihodilo, je hřích.
What happened to your friend, Samantha?
Co se děje s tvým přítelem, Samantho?
We all saw what happened to Moore.
Všichni jsme viděli, jak dopadl Moore.
What happened to your drawings?
Kam se poděly vaše kresby?
What happened to your ear?
Co to máš s uchem?
Old friend, what happened to you?
Starý příteli, co se ti stalo?
You would not believe what happened to me.
Neuvěřila bys, co se mi přihodilo.

Výsledek: 2644, Čas: 0.02

PŘÍKLADY
Příklady
PŘEKLADY V OKOLÍ

"What happened to" v jiných jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY

Anglický - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Český - Anglický

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  Víc