WHAT THE HELL DO ČEŠTINY

Co je what the hell do Češtiny

S Synonymum

Výsledek: 1073, Čas: 0.2215

Příklady použití What The Hell ve větě a jejich překlady

My god, what the hell is that?
Můj bože, co to sakra je?
Yeah, w- w- what the hell does that mean?
Jo, a co to k čertu znamená?
I need to know what the hell just happened.
Chci vědět, co se tu sakra stalo.
What the hell are ya doin'?
Co to k čertu děláš?

What the hell are we doing?
Co to k čertu děláme?
Whoo!- what the hell are they doing?- come on.
Co to k čertu dělají?
Hey, riley, what the hell is this?
Riley, co to ksakru je?
Sir, what the hell was that?
Pane, co to k sakru bylo?
God, what the hell is this?
Bože, co to sakra je?
But what the hell is all this?
Ale co to ksakru je tohle všechno?
First of all, what the hell is going on in there?
Zaprvý, co se tu sakra děje?
Pablo, what the hell were they doing to that woman?
Pablo, co to k čertu dělali té ženě?
Mr. solis, what the hell was that?
Pane solisi, co to k sakru bylo?
What the hell you doin' in my house?
Co do pekla děláte v mém domě?
All right, what the hell is going.
Dobře, co se tu sakra.
Stilinski, what the hell is wrong with your friend?
Stilinski, co to sakra je s tvým kamarádem?
What the hell, where's the...?
Co do pekla, kde je...?
Wait, what the hell doing?
Počkej, co to kruci děláš?
Jesus, what the hell is it?
Ježíš, co to ksakru je?
What the hell was it?
GUNN: okay, what the hell was that?
Fajn, co to k sakru bylo?
Chloe, what the hell's going on?
Chloe, co to kruci děje?
So what the hell do i do next?
Tak co do pekla mám dělat já?

Výsledek: 1073, Čas: 0.2215

VIZ TAKÉ

Viz také


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Anglický - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Víc 

Český - Anglický

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc