Překlad "what the hell" ve Český

Výsledek: 1800, Čas: 0.0177

co to sakra co sakra co se sakra proč si sakra co se tu k čertu jak se sakra co se tady ksakru co se tu k sakru jak to sakra co to tu k čertu

Příklady What The Hell ve větě

God, what the hell is this?
Bože, co to sakra je?
What the hell was he doing on the street?
Co sakra dělal na ulici?

Hopper, what the hell happened to you?
Hoppere, co se ti sakra stalo?
What the hell do you think for?
Proč si sakra myslíš, že přišli?
What the hell's going on over there, Russell?
Co se tu k čertu děje, Russell?
What the hell is the name of the company?
Jak se sakra jmenuje?
I want to know what the hell's going on.
Chci vědět, co se tady ksakru děje.

What the hell are you doing, you fucking psycho?
Co se tu k sakru děje!
Then what the hell could you know?
Tak jak to sakra můžete vědět?
Harlan, What the hell are you doing?
Harlane, co to tu k čertu děláte?
No, but what the hell.
Ne, ale co to sakra.
What the hell did he know?
Co sakra věděl?
Prue, what the hell is going on?
Prue, co se sakra děje?
What the hell you think I brought you here for.
Proč si sakra myslíš, že jsem tě převelel?
Well, what the hell is going on?
Co se tu k čertu děje?
What the hell's her movie called? I don't know.
Jak se sakra ten film jmenuje?
Hey! What the hell is going on here?
Co se tady ksakru děje?
Hey, hotch, What the hell do i know?
Hej, Hotchi, jak to sakra víš?
What the hell are you playing at, Ludwig?
Co to tu k čertu hrajete, Ludwigu?
Eli, what the hell was that?
Eli, co to sakra bylo?
What the hell means yes?
Co sakra znamená ano?
What the hell happened to my car, Charlie?
Co se sakra stalo s mým autem, Charlie?
What the hell happened there?
Co se tu k čertu stalo?
What the hell's his name?
Jak se sakra jmenoval,
What the hell went down?
Co se tady ksakru stalo?
What the hell are the Eskimos thinking?
Jak to sakra ti eskymáci dělají?
Fawcett, what the hell was that?
Fawcett, co to sakra bylo?
No, but what the hell does he know?
Ne, ale co sakra ví?
And what the hell happened last night?
A co se sakra stalo včera večer?
Barney, what the hell was that?
Barney, co to sakra bylo?

Výsledek: 1800, Čas: 0.0177

VIZ TAKÉ
PŘEKLADY V OKOLÍ

"What the hell" v jiných jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY

Anglický - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Český - Anglický

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  Víc