WHEN I WAS DO ČEŠTINY

Co je when i was do Češtiny

S Synonymum

Výsledek: 7525, Čas: 0.1101

Anglický-český slovník

Příklady použití When I Was ve větě a jejich překlady

Maybe when i was in hell.
Možná, když jsem byl v pekle.
She died in angola when i was 16.
Zemřela v angole, když mi bylo 16.
Sure, when i was a child, but i'm a man now.
Jistě, když jsem byl dítě, ale teď už jsem muž.
I came to america when i was six years old.
Přišel jsem do ameriky, když jsem měl 6 let.
When i was in the hospital,
Uh... když jsem byl v nemocnici,
I converted when i was 23.
Konvertoval jsem, když mi bylo 23.
He died when i was 12.
Umřel, když mi bylo 12.
Three days ago, when i was in locke's camp,
Před třemi dny, když jsem byl v lockově táboře,
Or when i was younger, boys.
Nebo když jsem byla mladší, kluci.
When i was in charge of uniforms.
Nebo když jsem měl na starost uniformy.
We met through a friend when i was on shore leave on earth.
Přítel nás představil, když jsem měl dovolenou na zemi.
Even when i was here, i was never nick.
I když jsem tu byl... nikdy jsem nebyl nick.
Well, when i was with roberta, i was proud.
No, když jsem byla s robertou, byla jsem hrdá.
Died when i was four.
Zemřela, když mi byly čtyři.
We lost contact when i was 15.
Ztratili jsme kontakt, když mi bylo 15.
I wrote poems when i was ten.
Psal jsem básně, když jsem měl 10.
When i was 26, i was getting 18.
Když mně bylo dvacet šest, dostával jsem 18.
She died when i was seven.
Umřela, když mi bylo sedm.
My dad died when i was four.
Můj táta zemřel, když mi byly čtyři.
I was awful when i was with henry.
Byla jsem hrozná, když jsem byla s henrym.
My mother died when i was a boy.
Moje matka zemřela, když jsem byl kluk.
When i was seven, i was a hellion.
Když mně bylo sedm, byl jsem postrach.
Once, when i was 15.
Jednou, když mě bylo 15.
But only when i was nervous or when things were really bad.
Ale jen, když jsem byla nervózní nebo když věci byly opravdu zlé.
He died when i was two.
Umřel, když mi byly dva.
I met my father for the first time when i was 28 years old.
Poprvé jsem viděl svého otce když jsem měl 28 let.
My mother's suicide when i was 17;
Sebevražda mé matky, když mi bylo 17.
You know, when i was a kid, i wanted to be a cop.
Víš, když jsem byl malej, chtěl jsem bejt polda.
Mother passed when i was five.
Matka skonala, když jsem měl pět.
She died when i was two.
Zemřela, když mi byly dva roky.

Výsledek: 7525, Čas: 0.1101

VIZ TAKÉ

Viz také


SLOVO OD SLOVA PŘEKLADEM

Slovo od slova překladem


"When i was" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY

Anglický - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Víc 

Český - Anglický

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc