WHEN I WAS DO ČEŠTINY

Co je "when i was" do Češtiny

S Synonymum

Výsledek: 7525, Čas: 0.1136

když jsem byl když mi bylo když jsem měl když jsem byla když mi byly když mně bylo když mě bylo když jsem měla když jsme byli když jsme byl

Příklady When I Was ve větě

Maybe when i was in hell.
Možná, když jsem byl v pekle.
She died in angola when i was 16.
Zemřela v angole, když mi bylo 16.
Sure, when i was a child, but i'm a man now.
Jistě, když jsem byl dítě, ale teď už jsem muž.
I came to america when i was six years old.
Přišel jsem do ameriky, když jsem měl 6 let.
When i was in the hospital,
Uh... když jsem byl v nemocnici,
I converted when i was 23.
Konvertoval jsem, když mi bylo 23.
He died when i was 12.
Umřel, když mi bylo 12.
Three days ago, when i was in locke's camp,
Před třemi dny, když jsem byl v lockově táboře,
Or when i was younger, boys.
Nebo když jsem byla mladší, kluci.
When i was in charge of uniforms.
Nebo když jsem měl na starost uniformy.
We met through a friend when i was on shore leave on earth.
Přítel nás představil, když jsem měl dovolenou na zemi.
Even when i was here, i was never nick.
I když jsem tu byl... nikdy jsem nebyl nick.
Well, when i was with roberta, i was proud.
No, když jsem byla s robertou, byla jsem hrdá.
Died when i was four.
Zemřela, když mi byly čtyři.
We lost contact when i was 15.
Ztratili jsme kontakt, když mi bylo 15.
I wrote poems when i was ten.
Psal jsem básně, když jsem měl 10.
When i was 26, i was getting 18.
Když mně bylo dvacet šest, dostával jsem 18.
She died when i was seven.
Umřela, když mi bylo sedm.
My dad died when i was four.
Můj táta zemřel, když mi byly čtyři.
I was awful when i was with henry.
Byla jsem hrozná, když jsem byla s henrym.
My mother died when i was a boy.
Moje matka zemřela, když jsem byl kluk.
When i was seven, i was a hellion.
Když mně bylo sedm, byl jsem postrach.
Once, when i was 15.
Jednou, když mě bylo 15.
But only when i was nervous or when things were really bad.
Ale jen, když jsem byla nervózní nebo když věci byly opravdu zlé.
He died when i was two.
Umřel, když mi byly dva.
I met my father for the first time when i was 28 years old.
Poprvé jsem viděl svého otce když jsem měl 28 let.
My mother's suicide when i was 17;
Sebevražda mé matky, když mi bylo 17.
You know, when i was a kid, i wanted to be a cop.
Víš, když jsem byl malej, chtěl jsem bejt polda.
Mother passed when i was five.
Matka skonala, když jsem měl pět.
She died when i was two.
Zemřela, když mi byly dva roky.

Výsledek: 7525, Čas: 0.1136

VIZ TAKÉ
Viz také
SLOVO OD SLOVA PŘEKLADEM
Slovo od slova překladem
SYNONYMUM

S Synonyma "when i was"


while i was
by the time i was
when i have
whenever we were
when i left
as i stood
when i became
when i turned
when i went
when we were
FRÁZE V ABECEDNÍM POŘADÍ
NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY

Anglický - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Víc 

Český - Anglický

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc