WHO CREATED YOU DO ČEŠTINY

Překlad Who Created You do Češtiny

Výsledek: 229, Čas: 0.0552

Příklady použití Who Created You ve větě a jejich překlady

Where is the Elder who created you?
Kde je Starší, který tě stvořil?
He has all the secrets of his father, who created you.
Zná všechna tajemství svého otce, který tě stvořil.

Kdo tě stvořil

I need to know who created you.
Potřebuju vědět, kdo tě stvořil.
Who created you?
Kdo tě stvořil?

Kdo stvořil tebe

Who created you?
Kdo stvořil tebe?
If you created me... who created you?
Pokud jste mě stvořil, kdo stvořil vás?

Tě stvořila

It is me who created you!
Já jsem tě stvořila!
It is I who created you!
To já vás stvořil!

Tě vytvořil

I am the one who created you.
Já jsem tě vytvořil.
It was I who created you, Serpentor.
To já tě vytvořil, Serpentore.
Jiné příklady vět
In this way you also stay close to God, who created you.
Také ti pomáhá zůstávat blízko Bohu, který tě stvořil.
Recite for God who created you.
O Bohu, který tě stvořil.
The man who created you the Major.
Člověka, který vás stvořil. Majora.
Norman, who created you?
Kdo vás stvořil, Normane?
The people who created you?
My brother in faith I entrust you to God who created you.
Můj bratře, svěřuji tě Bohu, jenž tě stvořil.
I am of those who created you.
Já jsem z těch co vás vytvořili.
I can't wait to see who created you.
Nemůžu se dočkat toho, až uvidím, kdo vás stvořil.
O, mankind, be careful of your duty to your lord, who created you from a single soul, and from it created its
O, lidstvo, buďte opatrné s vaší povinností k pánu, který vás vytvořil z jedné duše, a z té stvořil váš protějšek
Beloved Sister, we entrust you to Almighty God,"who created you from the dust you return to.
Milovaná sestro, svěřujeme tě do rukou boha všemohoucího, který tě z prachu stvořil a v prach tě obrátí.
He who has created you?
Kdo tě stvořil?
It was you who created me!
Byl jsi to ty kdo stvořil mě!
What praise should I give to He who has created you?
Jak mám oslavit toho. který tě stvořil?
If the universe created you, then who created the universe?
A pokud vás stvořil vesmír, kdo stvořil vesmír?
For someone who created men, you don't know much about us.
I když jsi stvořil člověka, tak toho o nás moc nevíš.
Whereas I was the one who created you.
Zatímco tebe jsem vytvořil já.
The race who created you and put these things in our brains.
Takže oni vás vytvořili a dali do našich mozků.
The one who created you, or the one who created me?
Ten, který stvořil tebe, nebo ten, který stvořil mě?
Is it you who created this God?
Vy jste te, kdo vytváří bohy?
Same sorcerer who created the eye you so recklessly borrowed.
Kouzelník, jenž stvořil to Oko, které sis tak unáhleně vypůjčil.

Výsledek: 229, Čas: 0.0552

Slovo od slova překladem


who
- kdo který co kteří která
created
- vytvořil stvořil vytvořené vytvářeny vznikla
you
- měl jsi vás vám
NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Anglický - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Víc 

Český - Anglický

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Víc