YOU DON'T HAVE DO ČEŠTINY

Co je you don't have do Češtiny

S Synonymum

Výsledek: 2786, Čas: 0.1575

Anglický-český slovník
nemáš nemusíš nemusíte ty nemáš nebudeš mít to nemusíš nemusíš mít nebudeš muset nemáte žádnou se nemusíš nemusíte mít už nemáš nemáš ani nemusíš být vy nemusíte

Příklady použití You Don't Have ve větě a jejich překlady

Jimmy, you don't have cancer.
Jimmy, nemáš rakovinu.
But you don't have any experience with carpentry.
Ale nemáš žádné zkušenosti s tesařstvím.

But you don't have to do it.
Ale nemusíš to dělat.
In thermoelectric mode you don't have to set the temperature.
V termoelektrickém režimu nemusíte teplotu nastavovat.
I know you don't have a girlfriend, ethan.
Vím, že nemáš holku, ethane.
You don't have to come with me, sean.
Nemusíš se mnou jezdit, seane.
Stevie, you don't have another week.
Stevie, ty nemáš další týden.
If you don't have money-.
Jestli nemáš peníze.
You know, you don't have to stay with me.
Víš co, nemusíš se mnou zůstat.
Ellen, you don't have to be nervous.
Ellen, nemusíte být nervózní.
Leonard, you don't have kids.
Leonarde, ty nemáš děti.
But you don't have any capers.
Ale nemáš žádné kapary.
Lucas, you know you don't have to come to every check-up with me.
Lucasi, víš, nemusíš se mnou chodit na každou kontrolu.
And you don't have to decide now.
A nemusíte se rozhodnout hned teď.
Three more seconds, you don't have any brains.
Za tři vteřiny nebudeš mít mozek.
Lf you don't have the orb, she will kill you.
Jestli nebudeš mít orb, zabije tě.
Yeah, but if you don't have... oh, my god.
Jo, ale když nemáš... oh, bože.
You don't have a squire.
Ty nemáš panoše.
On, no, you don't have to do that.
Ne, to nemusíš dělat.
And you don't have to convince me.
A nemusíš mě přesvědčovat.
But you don't have to be gay.
Ale nemusíte být gay.
So you don't have to give me flowers.
Takže nemusíte mi dát květiny.
You don't have a good bordeaux?
Asi nebudeš mít dobré bordeaux?
But daphne, you don't have to do this.
Ale daphne, nemusíš to dělat.
But, henry, you don't have any friends.
Ale, henry, ty nemáš žádné přátele.
So you don't have to worry,' cause i found someone.
Takže nemusíš mít strach, protože jsem někoho našla.
And you don't have to be a guy.
A to nemusíš být ani chlap.
You don't have time to be tired.
Nemáš čas být unavený.
Phoebe, you don't have to eat that.
Phoebe, nemusíš to jíst.
Jackie, you don't have to do that.
Jackie, to nemusíš dělat.

Výsledek: 2786, Čas: 0.1575

VIZ TAKÉ

Viz také


SYNONYMUM
FRÁZE V ABECEDNÍM POŘADÍ

"You don't have" v jiných jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY

Anglický - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Víc 

Český - Anglický

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc