Překlad "you don't have" ve Český

S Synonyma

Výsledek: 2896, Čas: 0.0262

nemáš nemusíš nemusíte ty nemáš nemusíš mít to nemusíš nemusíte mít nebudeš mít se nemusíš nemusíte to se nemusíte nebudeš muset už nemáš nemusíš být nemáš ani nemáte žádnou nemáš dost nemusíš na ještě nemáš ho nemáte tohle nemusíš se nemáš tak nemáte nemusíš mi nemáte zrovna nic nemáš už si nemusíš nemáš nikoho nemáte na ty je nemáš

Příklady You Don't Have ve větě

Jimmy, you don't have cancer.
Jimmy, nemáš rakovinu.
Dad, you don't have to wait with me.
Tati, nemusíš se mnou čekat.

Ellen, you don't have to be nervous.
Ellen, nemusíte být nervózní.
You don't have an uncle in Clare.
Ty nemáš strýčka v Clare.
And you know what, you don't have to worry.
A víš co, nemusíš mít obavy.
Come on, Deb, you don't have to do this.
Deb, to nemusíš dělat.
Uncle, you don't have to worry.
Strýc, nemusíte mít strach.

You don't have a good Bordeaux?
Asi nebudeš mít dobré Bordeaux?
So now you don't have to move?
Takže se nemusíš vystěhovat?
You don't have to say the duration out loud.
Nemusíte to říkat tak nahlas.
So you don't have to worry about finding Michael Westen.
Takže se nemusíte starat o nalezení Michaela Westena.
Now, you don't have to write anything in your letter.
Teď alespoň nebudeš muset dokončovat svůj dopis.
But now, you don't have that order anymore!
Ale teď už nemáš žádný rozkaz!
You don't have to use sarcasm on me.
Nemusíš být ke mně sarkastický.
You don't have the slightest idea who I am.
Nemáš ani kouska ponětí, kdo jsem.
You don't have one here?
Tady nemáte žádnou?
You don't have any faith to keep me out.
Nemáš dost víry, udržet mě venku.
You don't have to tiptoe around me.
Phoebe, nemusíš na mě brát takový ohledy.
Because you don't have hair on your ass yet.
Protože ještě nemáš chlupy na prdeli.
But if you don't have one, then you are never disappointed.
Pokud ho nemáte, nebudete zklamaná.
You don't have to do this that's what they always say.
Tohle nemusíš. To říkají všichni.
So you don't have anything to worry about.
Takže se nemáš čeho bát.
The way I see it, you don't have much choice.
Jak to vidím, tak nemáte na výběr.
You don't have to blow smoke under my nose!
Nemusíš mi foukat kouř přímo pod nos!
You don't have a good sense of direction, do you?
Nemáte zrovna orientační smysl, že?
Milton, I hope you don't have plans for tomorrow.
Miltone, Doufám, že na zítřek nic nemáš.
Ruth, you don't have to worry about Frank Bennett anymore.
Ruth, už si nemusíš dělat starosti kvůli Franku Bennettovi.
After this, you don't have the choice.
nemáte na vybranou.
You don't have them?
Ty je nemáš?
But you don't have any capers.
Ale nemáš žádné kapary.

Výsledek: 2896, Čas: 0.0262

PŘÍKLADY
Příklady
VIZ TAKÉ
SYNONYMA

S Synonyma "you don't have"


you don't need
no need
PŘEKLADY V OKOLÍ

"You don't have" v jiných jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY

Anglický - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Český - Anglický

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  Víc