YOU DON'T KNOW DO ČEŠTINY

Co je you don't know do Češtiny

S Synonymum

Výsledek: 2919, Čas: 0.1441

Anglický-český slovník

Příklady použití You Don't Know ve větě a jejich překlady

So you don't know if it was a man or a woman?
Takže nevíte, jestli to byl muž nebo žena?
What, you don't know about bryce?
Co, ty nevíš o bryceovy?
You don't know what, wendell?
Co nevíte wendelle?
But you don't know where she went?
Ale nevíte kam šla?
You don't know me, but i know about you.
Ty mě neznáš, ale já tebe ano.
Oh, you don't know what you want.
Oh, ty nevíš, co vlastně chceš.
No, you don't know my father.
Ne, ty neznáš mého tátu.
Brennan, but you don't know the first thing about combat.
Brennanová, ale nevíte první věc o boji.
No, you don't know the system.
Ne, neznáš systém.
Aeryn you don't know what to do.
Aeryn, ty nevíš, co máš dělat.
So you don't know where esme was after 12 : 30 ?
Takže nevíte, kde esme byla po půl jedné?
But seriously, you don't know volchok.
Ale vážně, ty neznáš voichoka.
Or maybe you don't know why you hate so much.
Nebo možná ani nevíš, proč jsi tak nenávistná.
You don't know, walter?
Ty nevíš, waltere?
Maybe you don't know this one, it's french.
Možná tenhle neznáš, je francouzský.
You don't know a thing about what's going on today.
Vůbec nic nevíš o tom, jak to dneska chodí.
Brother li, you don't know... what other people think.
Bratře li, ty nevíš... co si ostatní lidé myslí.
Alison, you don't know who your monitor is, okay?
Alison, vždyť ani nevíš, kdo je tvůj pozorovatel.
What, you don't know your own grandmother?
Co, ty neznáš svou babičku?
But emma, you don't know what i have done.
Ale emmo, nevíte, co jsem to udělala.
And you don't know my country.
A neznáš mou zemi.
No, you don't know me, but i know you.
Ne, neznáš, ale já znám tebe.
You don't know why she took the money.
Vždyť ani nevíš, proč ty peníze ukradla.
When you don't know, you look it up in here.
Když nebudeš vědět, podívej se tady.
But you don't know who for?
Ale nevíte pro koho?
Jane, you don't know what happened at hansford!
Jane, ty nevíš, co se přihodilo v hansfordu!
Besides, you don't know my family.
Navíc, ty neznáš mou rodinu.
Look, charlie, i'm glad you don't know.
Dívej, charlie, jsem fakt rád, že o těchle věcech nic nevíš.
Maybe it's better you don't know exactly what you're swallowing.
Možná bude lepší, když nebudeš vědět, co přesně polykáš.
Yeah, you don't know marion.
Jo, ty neznáš marion.

Výsledek: 2919, Čas: 0.1441

VIZ TAKÉ

Viz také


"You don't know" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY

Anglický - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Víc 

Český - Anglický

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc