YOU HAVE MY SYMPATHIES DO ČEŠTINY

Překlad You have my sympathies do Češtiny

Výsledek: 22, Čas: 0.0948

You have my sympathies
máte mou soustrast (3) máš můj soucit (3)

Příklady použití You have my sympathies ve větě a jejich překlady

You have my sympathies, but there may be questions.
Máte mou soustrast, ale můžete být ještě vyslýchán.
You have my sympathies.
Máš můj soucit.
You have my sympathies.
Well, then you have my sympathies and the first round of drinks is on the house.
Tak to máš mé sympatie a jednu rundu na účet podniku.
You have my sympathies, sir.
You have my sympathy.
Máte mou soustrast.
Well, you have my sympathy.
No, máte mou soustrast.
You have my sympathy.
Máš můj soucit.
You has my sympathy.
Máš můj soucit.
Well, you have my sympathy.
You have my sympathy.
Máš mou sympatii.
You have my sympathy.
Máš mé sympatie.
You have my sympathy.
Máte moje sympatie.
You have my sympathy and my blessing.
Máš mé sympatie a mé požehnání.
You have my sympathy.
Sir... you have my sympathy.
Pane, to máte mé sympatie.
You have my sympathy because it will not be me!
Soucítím s tebou, protože to rozhodně nebudu já!
You have my sympathy.
Má mé sympatie.
If you are not worth yours, then you have my sympathy.
Pokud vy nejste těchto peněz hoden, pak je mi vás líto.
As someone who used to be one, you have my sympathy.
Jako někdo, kdo jednou takovou byl, máte moje sympatie.
PL Prime Minister, you have my sympathy and commiserations.
PL Vážený pane premiére, chtěl bych vám vyjádřit sympatii i politování.
You have my sympathy for your wife, but I don't pretend this is page one of the story.
Máš mé sympatie za svou ženu, ale nepředstírám, že tohle je první stránka příběhu.

Výsledek: 22, Čas: 0.0948

Viz také


you have my support
máte moji podporu máš mou podporu
you have my condolences
you have my card
you have my respect
you have my son
máte mého syna
you have my heart
máš mé srdce
you have my complete
máš moji plnou máte mou plnou máš všechnu moji víš , že máš mou plnou máte mojí úplnou
you have my love
you have my thanks
máš mé díky
you have my car
máš moje auto
you have my blood
you have my daughter
máte mou dceru
you have my vote
máte můj hlas
you have my baby
máte mé dítě
you have my address
znáš mou adresu máš moji adresu máte mou adresu mou adresu máš
you have my promise
máš můj slib máte mé slovo máte můj slib máš moje slovo

Slovo od slova překladem


you
- měl jsi vás vám
have
- mít jsem musím dostat
my
- můj své mi
sympathies
- sympatie soustrast soucit sympatií

"You have my sympathies" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Anglický - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Víc 

Český - Anglický

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Víc