Překlad "you know how" ve Český

Výsledek: 4351, Čas: 0.0171

víš , jak víš , jak to ty umíš víš kolik víte , jak víte jak vědět , jak ty víš , jak víte , jak to víte jak to vy umíte

Příklady You Know How ve větě

And you know how your father feels.
A víš, jak se cítí tvůj otec.
You know how people just click?
Víš, jak to mezi lidma zajiskří?

You know how to dance. What?
Ty umíš tancovat.
And you know how I can eat!
A víš kolik toho sním!
Now you know how julie feels.
Teď víte, jak se Julie cítí.
And, well, you know how that story ends.
No a víte jak ten příběh potom skončil.
You know how the time flies.
Měl bys vědět, jak ten čas letí.

And you know how much I love corn.
A ty víš, jak miluju kukuřici.
You know how mutants are.
Vždyť víte, jak to u mutantů chodí.
Well, you know how the world works.
No víte jak to na světě chodí.
You know how to shoot?
Vy umíte střílet?
Sorry, Bill, but you know how it is.
Promiň, Bille, ale víš, jak to je.
You know how my familia rolls.
Víš, jak to u nás chodí.
You know how to sew?
Ty umíš šít?
You know how hard I am to fit?
Víš kolik mě stál?
But you know how cold Vulcans are.
Ale víte, jak studení Vulkánci jsou.
Well, you know how competitive she is.
No, víte jak je soutěživá.
Now you know how i'm gonna feel.
Takže budeš vědět, jak se budu cítit já.
And you know how old she is?
A ty víš, jak je stará.
Ah, you know how magicians are about secrets.
Přece víte, jak to mají kouzelníci s tajemstvími.
Well, you know how the shipping business is.
Víte jak to v dopravě chodí.
I need protection! You know how to shoot!
Já potřebuju ochranu, a vy umíte střílet.
You know how you can help?
Víš, jak můžeš pomoct?
You know how the bureau is.
Víš, jak to v úřadu chodí.
Hey... you know how to drive this Wonkavator?
Hej... ty umíš řídit tenhle Wonkavýtah?
You know how expensive is the injection?
Víš kolik ta injekce stojí?
Now you know how my daughter felt.
Teď víte, jak se moje dcera cítila.
You know how I love parties.
Víte jak miluji párty.
You know how I remember that?
Chceš vědět, jak si to pamatuju?
Yeah, well, you know how the service is, sergeant.
Víte, jak to chodí ve službě.

Výsledek: 4351, Čas: 0.0171

PŘÍKLADY
Příklady
PŘEKLADY V OKOLÍ
NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY

Anglický - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Český - Anglický

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  Víc