YOU KNOW HOW DO ČEŠTINY

Co je you know how do Češtiny

S Synonymum

Výsledek: 4409, Čas: 0.2219

Příklady použití You Know How ve větě a jejich překlady

And you know how your father feels.
A víš, jak se cítí tvůj otec.
And you know how much darph bobo hates you.
A víš, jak moc tě darph bobo nenávidí.
If you know how to scream, you know how to talk, too.
Když umíš křičet, tak umíš i mluvit.
Why, because you know how to use itunes?
Protože umíš používat itunes?

You know how you can help?
Víš, jak můžeš pomoct?
You know how people just click?
Víš, jak to mezi lidma zajiskří?
You know how to make gold from iron?
Ty umíš vyrobit ze železa zlato?
And you know how particular omar is.
A víš, jak je omar přesný.
You know how bosses can be.
Víš, jak to je s šéfy.
And you know how i can eat!
A víš kolik toho sním!
You know how parole works.
Víš, jak to chodí v podmínce.
You know how to sew?
Ty umíš šít?
You know how pops has those oil pipelines in saudi arabia?
Víš kolik vybouchlo ropovodů v saudský arábii?
Fill that bag up just as fast as you know how.
Naplň ten pytel, jak nejrychleji umíš.
Sorry, bill, but you know how it is.
Promiň, bille, ale víš, jak to je.
Yes, you know how to get there?
Ano, víte, jak se tam dostaneme?
Hey... you know how to drive this wonkavator?
Hej... ty umíš řídit tenhle wonkavýtah?
And you know how stubborn he is.
A víš, jak je tvrdohlavý.
You know how you pay for tiny to train with hector?
Víš kolik platíš za trénování tinyho hectorovi?
You know how the bureau is.
Víš, jak to v úřadu chodí.
You were chosen because you know how to kill.
Byla jsi vybrána, protože umíš zabíjet.
So you know how it's being used!
Takže víte, jak je to využíváno!
And, well, you know how that story ends.
No a víte jak ten příběh potom skončil.
You know how i do.
Víš, jak to u mě chodí.
It's better if you know how to read.
Je lepší, když umíš číst.
You know how many towns? how many john g.
Víš kolik je měst, kolik lidí jménem john g.
And you know how sutton and rebecca connected.
A víš, jak se sutton a rebecca spojily.
Luke, you know how to send a telex.
Lu, ty umíš s dálnopisem pracovat.
Well, you know how they say that fish can't feel pain?
No, víte jak se říká, že ryby necítí bolest?
Now you know how i feel, gibbs.
Teď víš, jak se cítím já, gibbsi.

Výsledek: 4409, Čas: 0.2219

VIZ TAKÉ

Viz také


SLOVO OD SLOVA PŘEKLADEM

Slovo od slova překladem


"You know how" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Anglický - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Víc 

Český - Anglický

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc