Překlad "you know that" ve Český

Výsledek: 1412, Čas: 0.0219

víš to ty znáš toho víš přece ti to jasný věděl jsi , že pamatuješ na tu pamatuješ toho pamatuješ si toho víš co chápeš to uvědomuješ si to

Příklady You Know That ve větě

You're a bastard, you know that, Alex.
Jsi parchant, víš to? Alexi?
You know that guy downstairs?
Ty znáš toho chlápka dole?
Seriously, you know that i'm good at camping.
Vážně, víš přece, že mi kempování jde.
But i'm not cheap, you know that?
Ale nejsem laciná. Je ti to jasný?
You know that lady's old.
Věděl jsi, že je stará.
You know that night you went missing?
Pamatuješ na tu noc, kdy jste zmizeli?
You know that little boy in room 218?
Pamatuješ toho chlapce na pokoji 218?
You know that guy posing as that fake cop?
Pamatuješ si toho falešného policajta?
Rachel, you know that this is wrong.
Rachel, víš co je špatně?
You push me away, you know that?
Odstrkuješ mě. Uvědomuješ si to?
There's five positions, you know that?
Existuje pět pozic. Víš to?
You know that demented person?
Ty znáš toho dementa?
Darling you know that I have worked for the Israelis.
Miláčku... víš přece, že jsem pracovala pro Izraelce.
You're a dead man, you know that?
Jsi mrtvý můž, je ti to jasný?
You know that Spasoje engaged?
Věděl jsi, že se Spasoje zasnoubil?
You know that gun you gave bear?
Pamatuješ na tu zbraň, co jsi dal Bearovi?
You know that guy, Landis?
Pamatuješ toho chlapa, Landise?
You know that fbi guy i was talking about?
Pamatuješ si toho chlápka od FBI, o kterym jsem ti řikala?
You know that you got to.
Víš co musíš.
You're a mean son of a bitch, you know that?
Jsi hnusný mizera. Uvědomuješ si to?
You know that, Tom.
Víš to, Tome.
Hell, you know that man.
Sakra, ty znáš toho chlapa.
You know that he cannot do sports.
Víš přece, že sportovat nemůže.
We're dead, you know that?
Je s náma konec, je ti to jasný?
You know that Faranguisse Mathematics teacher.
Věděl jsi, že je Faranguisse profesorkou matematiky?
You know that policewoman who came to the house?
Pamatuješ na tu policajtku, co k vám přišla?
You're playing with fire, you know that?
Hraješ si s ohněm, víš to?
You know that cop?
Ty znáš toho poldu?
You know that I like to fool around.
Víš přece, že ráda takhle blbnu.
You're famous behind this, you know that?
Po tomhle budeš slavnej, je ti to jasný?

Výsledek: 1412, Čas: 0.0219

PŘÍKLADY
Příklady
VIZ TAKÉ
PŘEKLADY V OKOLÍ

"You know that" v jiných jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY

Anglický - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Český - Anglický

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  Víc