YOU KNOW WHAT DO ČEŠTINY

Co je you know what do Češtiny

S Synonymum

Výsledek: 17674, Čas: 0.1684

Anglický-český slovník

Příklady použití You Know What ve větě a jejich překlady

And you know what you are, brian?
A víš, co jsi, briane?
You know what your problem is, longo?
Víš, co je tvůj problém, longo?
Yeah, but you know what, pam?
Jo, ale víš ty co, pam?
You know what, kenzi?
Víš ty co, kenzi?
Magic. you know what your job is in hollywood?
Víš, jaký je tvůj úkol v hollywoodu?
Besides, you know what it costs to change a ticket?
Mimoto, víš, kolik stojí změnit letenku?
And you know what?
Now you know what baba is.
Teď víš, jaký baba je.
You know what your problem is, dave.
Dave, víš, co je tvůj problém?
And you know what i was thinking?
A víš, co jsem si myslela?
And you know what it is senator?
A víte, co to je, senátore?
Now you know what sort of people they are.
Teď už víš, jaký typ lidí oni jsou.
And you know what, who knows?
A víš ty co? kdo ví?
You know what's even more generous?
Víš, kolik je vůbec největší?
You know what they need?
Víš, co potřebují?
And now you know what happened.
A teď už víte, co se stalo.
Oh, and you know what, beth?
Oh, a víte co, beth?
Hey, you know what it's like to have a screw-up for a brother.
Ty víš, jaký to je mít za bráchu průseráře.
And you know what he gave me?
A víš, kolik mi dal?
But you know what, charlie?
Ale víš ty co, charlie?
That you know what it's like.
Že víš, jaké to je?
But you know what?
Cause you know what you were feeling--.
Protože víš, jaký to byl pocit.
You know what each of these calls cost the tax payer?
Víš, kolik takový výjezdy stojí daňový poplatníky?
And you know what she did?
A víte, co udělala?
You know what you need to know.
Víš, co potřebuješ vědět.
And you know what, amy?
A víš ty co, amy?
But you know what, ladies and gentlemen?
Ale víte co, dámy a pánové?

Výsledek: 17674, Čas: 0.1684

VIZ TAKÉ

Viz také


SLOVO OD SLOVA PŘEKLADEM

Slovo od slova překladem


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY

Anglický - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Víc 

Český - Anglický

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc