Překlad "you know what" ve Český

S Synonyma

Výsledek: 17725, Čas: 0.0236

víš , co víš ty co víš , jaký víš , kolik víš , jak to vy víte , jak víte , co víte co víš , jaké víš , jaká vědět , co víte , jaké víte , kolik víš to , co víš , to co víš to co víte , jak to ty víš jak

Příklady You Know What ve větě

And you know what you are, Brian?
A víš, co jsi, Briane?
And you know what, Amy?
A víš ty co, Amy?

Now you know what Baba is.
Teď víš, jaký Baba je.
You know what's even more generous?
Víš, kolik je vůbec největší?
You have got real authority, if you know what i mean.
Vzbuzuješ respekt, jestli víš, jak to myslím.
And-And you know what to do?
A vy víte, jak na to?
You know what my partner's thinking?
Víte, co si myslí můj partner?

But you know what can you do with the papers?
Ale víte co můžete dělat s papíry?
Now you know what it's like to be a parent.
Teď víš, jaké to je být rodičem.
And you know what the best revenge is?
A víš, jaká je nejlepší pomsta?
How would you know what they have?
Jak můžeš vědět, co mají, nebo ne?
Then you know what it's like.
Pak víte, jaké to je.
And you know what it cost?
A víte, kolik to stálo?
Now you know what I know.
Teď už víš to, co vím já.
You know what happened once was.
Víš, to co se kdysi stalo bylo.
Oh you know what, that's enough.
Oh, víš to co? To by stačilo.
Now you know what Shamli thinks.
Teď už víte, jak to vidí Shamli.
But come on. You know what I mean, right?
Ale jdi, Ty víš jak to myslím.
You know what your problem is, Longo?
Víš, co je tvůj problém, Longo?
You know what, Kenzi?
Víš ty co, Kenzi?
Cause you know what you were feeling--.
Protože víš, jaký to byl pocit.
And you know what he gave me?
A víš, kolik mi dal?
Huh?- If you know what I mean.
Jestli víš, jak to myslím.
Rose, you know what that material's worth.
Rose, vy víte, jak je ten materiál škodlivý.
Hope you know what you're doing, Hovland.
Doufám, že víte, co děláte, Hovlandová.
And you know what, Frank?
A víte co, Franku?
That you know what it's like.
Že víš, jaké to je?
But you know what the truth is, Ray?
Ale víš, jaká je pravda, Rayi?
And how would you know what the key is?
A jak ty bys mohl vědět, co je klíčové?
So you know what it's like.
Takže víte, jaké to je.

Výsledek: 17725, Čas: 0.0236

VIZ TAKÉ
Viz také
SYNONYMA

S Synonyma "you know what"


guess what
PŘEKLADY V OKOLÍ

"You know what" v jiných jazycích


Ruský
Španělský
Francouzský
Indonéský
NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY

Anglický - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Český - Anglický

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  Víc