DICH DO ČEŠTINY

Překlad Dich do Češtiny

S Synonymum

Výsledek: 92789, Čas: 0.4316

se (6884) (46370) tebe (18175) vás (4318) ti (4248) si (2630) ses (926) sebe (871)

Příklady použití Dich ve větě a jejich překlady

Se

( sich , mich , uns )
Du hältst dich wohl für clever, was?
Považuješ se za chytrýho co?
Fühl dich wie zuhause, fass nichts an.
Chovejte se jako doma na nic nesahejte.

( dich , sie , dir )
Ich liebe dich, Alan.
Mám rád alane.
Dich tötet?
Zabít ?
Jiné příklady vět
Ich brauche dich lebendig. Lebendig!
Potřebuju živého!
Weil ich für dich da bin, Max.
Protože jsem tu pro tebe maxi.
Nett, dich kennen zu lernen.
Ráda vás poznávám.
Ja. Aber dich habe ich auch getötet.
Ano ale taky jsem zabil tebe.
Dreh dich um.
Otočte se.
Cäsar wird dich reich belohnen.
César odmění mínusi.
Versteck dich besser.
Schovej se líp.
Moment. Sie lässt dich eure Kinder Luke und Leia nennen?
Počkat ona ti dovolí pojmenovat vaše děti luke leia?
War ich immer für dich da, wenn du Hilfe brauchtest?
Nebyl jsem tu snad pro tebe vždycky když jsi potřeboval pomoct?
Er wird dich nicht töten, Chow!
On nezabije chowe!
Hat er dich dazu angestiftet?
K tomu vás navedl on?
Ich rufe dich an, ok?
Zavolám ti ano?
Wir bringen dich in gallisches Gebiet.
Odvedou do lese u galské osady.
Ich behalte dich im Auge, Freundchen.
Nespustím z tebe oči chlapečku.
Du kannst dich nicht ewig verstecken.
Nemůžete se skrývat věčně.
Erinnerst du dich an den Tag, als dein Daddy wegging?
Pamatuješ si ten den když nás tvůj táta opustil?
Hab dich nicht erkannt.
Nepoznal jsem vás.
Du sollst dich nicht schlecht fühlen.
Nechci aby ses cítila špatně.
Debbie, kann ich dich mal eine Minute sprechen?
Debbie můžeme si na chvilku promluvit?
Wenn Charlie dich sieht, erwartet er eine Riesenszene, ein Drama.
Když vás charlie uvidí bude očekávat velkou scénu drama.
Was hält dich davon ab?
Kdo ti brání?
Ich habe mir Sorgen um dich gemacht.
Měla jsem o tebe strach.
Wehr dich, du Schlappschwanz!
Braň se ty měkoto!
Ich höre dich. Over.
Slyším přepínám.
Pass auf dich auf, Stephen.
Dej na sebe pozor stephene.
Ich hab dich noch nie angelogen.
Nikdy jsem ti nelhal.

Výsledek: 92789, Čas: 0.4316

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc