EUCH DO ČEŠTINY

Překlad Euch do Češtiny

Výsledek: 30278, Čas: 0.0173

Příklady použití Euch ve větě a jejich překlady

Se

Macht euch fertig fürs bett.
Připravte se do postele.
Könnt ihr euch nicht wie normale menschen benehmen?
Neumíte se chovat jako civilizovaní lidé?
Aber eine von euch hat das nicht getan.
Ale jedna z vás to neudělala.
Ich sehe euch da drinnen.
Vidím vás tam.
Jiné příklady vět
Ich bringe euch ins bettchen.
Vezmu vás do postele.
Ich danke euch allen so sehr!
Všem vám moc děkuju!
Und mit euch allen zusammenzuarbeiten.
Pracovat s vámi všemi.
Und keiner von euch gehört zu diesen wilden essex hexen.
Ani jeden z vás nepatří k těm divokým Essexským čarodějnicím.
Wir haben euch nichts getan!
My jsme vám nic neudělali!
Ihr hättet euch jederzeit aus den fesseln befreien können.
Zdá se,že jsi se mohl kdykoliv rozvázat.
Ihr solltet euch um mich kümmern.
Máte se o mě starat.
Niemand hat euch jemals gewollt.
Nikdo nikdy nechtěl.
Wir stehen hier vor euch. nicht einer, sondern viele.
Stojíme tu před vámi ne jeden ale mnozí.
Ich versichere euch, das ist kein spitzname, den ich.
Ujišťuju vás že to není přezdívka kterou bych.
Marcel und ich haben euch ein geschenk im tanzsaal hinterlassen.
Marcel já jsme vám v sále nechali dárek.
Habe ich euch erschreckt?
Vylekal jsem ?
Er hat euch nichts getan!
On vám nic neudělal!
Geht euch die hände waschen.
Běžte si umýt ruce.
Vergewissert euch, dass sie tot sind.
Ujistěte se že jsou mrtví.
Der rest von euch, wir sehen uns nächste woche.
S vámi ostatními se uvidíme příští týden.
Wir haben unterschlupf für euch, drüben in der alten meierei.
Máme pro vás úkryt tamhle v kravíně za silnicí.
Ich möchte euch von ganzem herzen danken.
Chtěl bych vám z celého srdce poděkovat.
Ich könnte euch zu einem typen bringen, den ich kenne.
Mohl bych vzít k jednomu chlápkovi kterého znáš.
Seht euch meine tochter an.
Podívejte se na mou dceru.
Stellt euch das vor.
Představ si to.
Das bringt euch direkt unter die CTU.
To vás dovede přímo pod PTO.
Ich treff euch dann im schutzkeller.
Přijdu za vámi do sklepa.
Passt auf euch auf. seid brav.
Dávejte na sebe pozor buďte hodní.
Ich sah euch bei joffreys hochzeit...- verbeugend vor dem könig.
Viděla jsem na Joffreyho svatbě klanět se králi.
Passt auf euch auf, kinder.
Dávejte na sebe pozor deti.

Výsledek: 30278, Čas: 0.0173

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc