GELD DO ČEŠTINY

Překlad Geld do Češtiny

Výsledek: 28310, Čas: 0.297

Příklady použití Geld ve větě a jejich překlady

Peníze

( geld , kohle , bargeld )
Das Geld ist in der Tüte.
Peníze jsou v tašce.
Danny versuchte das Geld aufzutreiben, aber dann.
Danny se snažil sehnat peníze ale pak.
Juwelen, Geld, Kunstwerke.
Šperky hotovost umění.
Kali hat das Geld nie bekommen.
Kali nikdy žádnou hotovost nedostal.
Er verschwand mit unserem Geld, das Schiff kam niemals.
Zmizel s našima penězma ta loď nikdy nepřiplula.
Mit meinem Geld mieten wir uns was. Und heiraten vielleicht.
S penězma který vydělám si můžem něco pronajmout třeba se pak vzít.
Pelants Geld war eh schon schmutzig. Wem hätte es geschadet?
Pelantovy prachy byly stejně špinavé tak komu by to ublížilo?
Das ist mein Geld, all das.
To jsou moje prachy. všechny.
Wir müssen das Geld auszahlen, das wir versprochen haben.
Musíme vyplatit prostředky které jsme přislíbili.
Ich brauche dieses Geld bis morgen Mittag.
Potřebuji ty prostředky zítra v poledne.
Er kriegt kein Geld, wenn er nicht genau das macht.
Nedostane zaplaceno dokud to neudělá.
Der Finanzminister bekam Geld für Reden bei Bankvorständen.
Ministr financí dostal zaplaceno aby promluvil na akci bankéřů.
Jiné příklady vět
Das Geld ist in Utah.
Peníze jsou v utahu.
Ich hab kein Geld für die Kaution.
Nemám peníze na kauci.
Und das Geld für die Pumpe?
Co prachy na čerpadlo?
Brieftasche, Geld, Schlüssel.
Peněženka hotovost klíče.
Wissen Sie, Geld... ist einfach.
Víte peníze... jsou prostě.
Ich hab Ihr Geld, Danny.
Mám ty prachy danny.
Ich würde sagen, jemand will ihr Geld.
Řekl bych že někdo chce jejich peníze.
Das Geld ist im Safe.
Hotovost je v sejfu.
Die machen das große Geld.
Vydělávaj velký prachy.
Dieses Geld wird für die Wiederherstellung der von der Katastrophe zerstörten Infrastruktur genutzt.
Prostředky budou použity k financování obnovení infrastruktury poškozené katastrofou.
Viel Geld auf Nummer vier.
Hodně peněz na čtyřku.
Es geht nur um Geld, stimmt's?
Jde jenom o prachy že ano?
Ich nehme kein Geld von Verbrechern.
Neberu peníze od gangsterů.
Hoffen wir es, denn Ihnen geht das Geld aus.
To doufám protože ti dochází prostředky.
Ich wollte das Geld in Bolivien verstecken.
Já jsem chtěl ukrýt hotovost v bolívii.
Das Geld für 2 Wochen Sprachaufnahmen steht noch aus.
Jsou tu dva týdny post synchronů za které jsi nedostal zaplaceno.
Das Geld zur Finanzierung des Watergate-Einbruchs.
Hotovost která financovala vloupání do watergate.
Aber ich verdiene mein eigenes Geld.
Ale já mám své vlastní prostředky. vydělávám na živobytí.

Výsledek: 28310, Čas: 0.297

Fráze v abecedním pořadí


geld
NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc