GUT DO ČEŠTINY

Překlad Gut do Češtiny

S Synonymum

Výsledek: 48362, Čas: 0.4056

Příklady použití Gut ve větě a jejich překlady

Dobrý

( gut , ok , ordnung )
Au" ist gut, oder?
Au je dobrý že jo?
Gut zu wissen. Danke.
Dobrý vědět děkuju.

Dobře

( gut , okay , ok )
Wie gut kannten Sie Warren, Mr. Ellis?
Jak dobře jste znal warrena pane ellisi?
Gut, dann habe ich gehofft, beim Büro vorbeizuschauen.
Dobře doufal jsem že bych se pak zastavil v kanceláři.
Fühlt sich gut an, nicht?
Dobrej pocit že?
Du bist echt gut, wenn du dich konzentrierst.
Seš pěkně dobrej když věnuješ pozornost.

Fajn

( okay , gut , ok )
Gut. Wie fangen wir an?
Fajn čím začneme?
Gut, es geht los.
Fajn. jdem na to.

V pořádku

Ist schon gut, Robin.
Robin to je v pořádku.
Alles wird gut, versprochen.
To bude v pořádku slibuju.

V pohodě

Alles wird gut, versprochen.
Bude to v pohodě slibuju.
Geht's dir gut, kleiner Mann?
Jseš v pohodě prcku?
Jiné příklady vět
Gut, Chief.
Dobrý šěfe.
Gut, huh?
Dobrý co jo?
Gut, sag' das genau so.
Dobře. řekni mu to přesně takhle.
Gut, reden wir mal über Flagg.
Dobře. promluvme si o flaggovi.
Keiner von ihnen ist gut.
Žádný z nich není dobrý.
Alles wird gut, Molly, versprochen.
Bude to v pořádku molly slibuju.
Ach, schon gut.
To je dobrý.
Gut, fahren wir hin.
V pořádku pjďme tam.
Gut. Ja. Nun, zumindest tue ich etwas,
No fajn ale aspoň něco dělám.
Also gut, ich ziehe Udo ab.
Dobře tak tedy uda stáhnu.
Du bist gut, deine Zeit wird kommen.
Jsi dobrej příjde tvůj čas.
Wow. Der ist gut.
Panejo to je dobrý.
Gut, ich mag hilfsbereite Leute.
Fajn mám rád ochotné lidi.
Gut gesehen, Kepner.
Skvělý postřeh kepnerová.
Gut, sie kann Animiert sein.
Dobře může být kreslená.
Alles wird gut. Ehrenwort.
Všechno bude v pořádku slibuju.
Ist gut, Inge.
To je v pořádku ingo.
Es ist gut, wenn meine neue Nachbarin mit euch beiden schläft?
Je v pohodě když moje nová sousedka spí s vámi oběma?

Výsledek: 48362, Čas: 0.4056

S Synonyma "gut"


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc