GUTEN DO ČEŠTINY

Překlad Guten do Češtiny

Výsledek: 13701, Čas: 0.0787

Příklady použití Guten ve větě a jejich překlady

Guten Abend, Ladys.
Dobrej večír dámy.
Guten Abend, Frau Doktor.
Dobrej večer doktorko.

Dobře

( gut , okay , ok )
Trink einen guten Schluck heute Abend.
Dnes se dobře napij.
NURSE Gott ihr guten Morgen, meine Herren.
SESTRA bůh ti zítra dobře pánové.
Guten Tag, Colonel.
Pěkný den plukovníku.
Guten Tag, Pertschik.
Pěkný den perchik.
Guten Abend, DaSilva.
Hezký večer da silvo.
Guten Morgen, Mrs. McBain.
Hezký den paní mcbainová.

Dobré

( gut , schön , toll )
Guten Morgen, Mr. Masry.
Dobré ráno pane masry.
Guten Morgen, Mr. Draper.
Dobré ráno pan drapere.

Hodní

( guten , nett , brav )
Und die Guten einen Sieg brauchen.
Ti hodní potřebují vyhrát.
Im Irak waren wir die Guten und sorgten für Ordnung.
V iráku jsme byli ti hodní. dohlíželi jsme na pořádek.
So was nennt man guten Schreibstil.
Tomu se říká správné psaní.
Ich denke, dass wir hier auf einem guten Weg sind.
Věřím že jsme zde na správné cestě.
Jiné příklady vět
Guten Morgen, Miss Emily.
Dobré ráno paní emily.
Guten Abend, alle zusammen.
Dobrej večír všem.
Guten Morgen, Madam.
Dobré ráno paninko.
Guten Abend, Officers.
Dobrej večír strážníci.
Guten Morgen, Theresa!
Dobré ráno thereso!
Du musst dir keine Sorgen machen, das sind die guten Mafiosi.
Nemáš se čeho bát. tohle jsou hodní gangsteři.
Es gibt keine Guten.
Nejsou žádní hodní.
Ich denke, hier sind wir auf einem guten Weg.
Věřím že jsme zde na správné cestě.
Guten Abend,
Dobrej večír.
Guten Morgen, Sheriff Burke.
Dobré ráno šerife burkeu.
Guten Flug.
Dobře doleťte.
Guten Morgen, Elizabeth.
Dobré ráno elizabeth.
Guten Abend, Genosse.
Dobrej večer soudruhu.
Frau Präsidentin! Ich denke, wir sind mit den Balkanstaaten auf einem guten Weg.
DE paní předsedající myslím že jsme v otázce balkánských států na správné cestě.
Guten Morgen, Bernie.
Dobré ráno bernie.
Sie hat einen guten Draht zum Staatsanwalt.
skvělý vztah se státním zástupcem.

Výsledek: 13701, Čas: 0.0787

Fráze v abecedním pořadí


guten
NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc