HABEN DO ČEŠTINY

Překlad Haben do Češtiny

Výsledek: 64081, Čas: 0.3298

Příklady použití Haben ve větě a jejich překlady

( schon , mehr , jetzt )
Bob, haben sie jemals von ISIS gehört?
Bobe jsi někdy slyšel o ISIS?
Haben sie es dr. brennan gezeigt?
jste to ukázal doktorce Brennanové?
Wir haben es kapiert.
My dostat to.
Wir haben verstanden!
My dostat to!

Jsme

( sind , haben , wurde )
Wir haben teddy geliebt.
My jsme milovali Teddyho.
Okay, wir haben uns darum gekümmert.
Dobře o to jsme se postarali.
Handlungen haben konsequenzen, nikita.
Činy mají následky Nikito.
Die jungs haben ein geschenk für sie.
Chlapci mají pro vás dárek.

Dali

( gaben , haben , bekam )
Sie haben ihn mit den anderen haustieren in die quarantäne gesteckt.
Dali ho do karantény s ostatními mazlíčky.
Aber die amerikaner haben vor 6 monaten atombomben auf dem kometen platziert.
Ale Američané dali na kometě jaderné bomby před šesti měsíci.

Udělali

( gemacht , getan , getan haben )
Und sie haben ein warnschild an jede spitze dieses zaunes gehängt.
Udělali to že dali varovný lísteček na každý osten na tomto plotě.
Sie haben mir ein sehr interessantes angebot gemacht.
Udělali mi zajímavou nabídku.
Jiné příklady vět
Wir haben es ihm nie gesagt.
Nikdy jsme mu to neřekli.
Wir haben alles klargestellt.
Všechno jsme si vyjasnili.
Menschen haben rechte.
Lidé mají práva.
Haben die ranger eine ahnung, wer das sein könnte?
Mají Rangeři představu kdo by to mohl být?
Wir haben alles getan, was wir konnten.
Udělali jsme všechno co se dalo.
Sie haben dich abgelehnt. acht mal.
tě osmkrát odmítli.
Na schön. wir haben acht weitere schiffe durchgekriegt.
Dobře podařilo se nám dostat dalších osm lodí skrz.
Wir haben es erschaffen.
My jsme to vytvořili.
Die haben teamgeist.
Mají týmového ducha.
Haben sie je vom thylacinus gehört?
jste někdy slyšeli o Thylacine?
Könnte ich mein medikament haben, bitte?
Můžu dostat svoje léky prosím?
Wir haben den befehl, niemanden aus dem gebäude zu lassen.
Dali nám rozkaz nikoho nepouštět ven.
Du kannst sie haben. und die brille.
Můžeš si ho vzít ty brýle.
Haben sie mit ihnen geredet?
jste s nimi mluvil?
Darum haben wir beschlossen.
Proto jsme se rozhodli.
Meine leute haben ihren enkel.
Moji lidé mají vašeho vnuka.
Die russen haben damit angefangen.
Rusové začali.
Vielleicht können sie auch das haben.
Ten byste možná mohl dostat taky.

Výsledek: 64081, Čas: 0.3298

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc