HAT DO ČEŠTINY

Překlad Hat do Češtiny

Výsledek: 56022, Čas: 0.9441

Příklady použití Hat ve větě a jejich překlady

Die Polizei hat unseren Verdächtigen aufgegriffen. Raoul Perez.
NYPD právě sebrala našeho podezřelého raoula pereze.
Hauptmann Wiesler hat das Objekt bereits verlassen, Genosse Oberstleutnant!
Kapitán wiesler právě odjel soudruhu podplukovníku!

( schon , mehr , jetzt )
Hat Emily sie gesehen?
ji emily viděla?
Aber er hat sicher keine kontrolle über die Situation.
Ale on určitě nemá situaci pod kontrolou.

( hat , meine , soll )
Jede Familie hat ihre Geheimnisse, Bones.
Každá rodina své tajemství kostičko.
Er hat eine Art Anfall.
nějaký druh záchvatu.

Je

( ist , wird , hat )
Das Böse hier hat es schon immer gegeben.
Zlo které je tady tu vždycky bylo.
Wer hat die reingelassen?
Kdo je sem pustil?
Daniel hat letzte Woche die Rampe gebaut.
Daniel udělal minulý týden rampu.
Der hat das extra gemacht.
Udělal to schválně.
Hat Leo dir von den Rosen erzählt?
Řekl ti leo o těch růžích?
Das hat mir Chewbacca erzählt.
Řekl mi to žvejkal.
Dieser Wahnsinnige hat zwei meiner Männer ins Krankenhaus gebracht.
Ten šílenec dostal dva mé muže do nemocnice.
Jemand hat ihn.
Někdo ho dostal.
Jiné příklady vět
Wer hat deine Mutter'?
Kdo tvou matku?
Er hat seltenes Blut.
Jeho krev je vzácná.
Hector hat den Schlüssel.
Klíče hector.
Fleet Dreams hat gewonnen!
Vítězem je flotila snů!
Niemand hat angerufen. Seit über einer Woche.
víc jak týden nikdo nezavolal.
Jeder hat eine Wahl.
Každý na výběr.
Paige hat wie jeder andere auch eine dunkle Seite.
Paige také temnou stránku stejně jako všichni ostatní.
Hat eine große Szene gemacht.
Udělal velkou scénu.
Ganz Russland hat sich erhoben!
Celé rusko povstalo!
In der Badewanne hat nur einer Platz.
Ve vaně je místo jen pro jednoho.
Hat jemand etwas über Prinz Abantu gesagt?
Řekl někdo něco o prinici abantu?
Endrit hat diesen Fehler gemacht.
Endrit udělal tuto chybu.
Hat sie sich gemeldet?
se ohlásila?
Jane hat sie abgeknallt.
Jane je postřílela.
Chuck hat recht. Sei vorsichtig da draußen.
Chuck pravdu buď tam opatrný.
Hat mein Bruder etwa einen Witz gemacht?
Řekl snad můj bratr vtip?

Výsledek: 56022, Čas: 0.9441

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc