ICH BIN IN DO ČEŠTINY

Překlad Ich Bin In do Češtiny

Výsledek: 1819, Čas: 0.0545

Příklady použití Ich Bin In ve větě a jejich překlady

Hey, ich bin in der Küche.
Hele jsem v kuchyni.
Ich bin in meinem Chef"Auto.
Jsem v šéfově autě.
Ich bin in etwa wie.
Jsem na tom stejně.
Ich bin in der Liberty Plaza.
Jsem na liberry plaza.
Ich bin in sie verliebt.
Jsem do vás zamillovaný víte.
Ich bin in sie verschossen.
Jsem do ní blázen.
Ich bin in der Hütte gewesen und habe niemanden vorgefunden.
Byl jsem v té chatě nikdo tam nebyl.
Deb, ich bin in El Salvador gewesen.
Deb byl jsem v salvadoru.
Ich bin in der Hütte beim Fairview Harbor.
Jsem u chatky u přístavu fairview.
Ich bin in Manhattan bei meinem Dad.
Jsem u táty na manhattanu.
Ich bin in deinem Kopf.
Jsem uvnitř tvé hlavy.
Ich bin in der Puppe, um dich zu retten!
Jsem uvnitř figurky abych tě zachránila!
Ich bin in der Küche.
Jdu do kuchyně.
Ich bin in den Club mit kev gehen.
Jdu do klubu s kev.
Jiné příklady vět
King 10, ich bin in der Gegend.
K10 jsem v oblasti.
Ich bin in dem Buch.
Jsem v knize.
Ich bin in Stellung.
Jsem na místě.
Ich bin ins Museum gegangen.
Byl jsem v muzeu.
Ich bin in die Garage für diesen Schraubenschlüssel.
Šel jsem do garáže pro tyhle kleště.
Ich bin in Stellung.
Jsem na místě.
Ich bin in pessimistischer Stimmung.
Jsem v pesimistické náladě.
Ich bin in Parentis Labor.
Jsem v kanceláři dr.parntiho.
Ich bin in den Laden gegangen.
Šel jsem do obchodu.
Ich bin in der High School!
Jsem na střední!
Ich bin in Mexiko.
Jsem v mexiku.
Ich bin in dich verliebt.
Jsem do tebe zamilovaný.
Ich bin in der Hölle, und sie ist schlimmer als gedacht.
Byl jsem v pekle je to horší než jsem si představoval.
Ich bin in John und Mollys Haus mit Ethan.
Jsem u woodsových doma s ethanem.
Ich bin in.
Jsem na.
Ja, ich bin im Ball!
Jo jsem uvnitř!

Výsledek: 1819, Čas: 0.0545

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc