ICH HATTE DO ČEŠTINY

Překlad Ich Hatte do Češtiny

Výsledek: 7752, Čas: 0.0188

měl jsem (1786) mám (327) já měl (158) byl jsem (87) dostal jsem (37) už jsem (48) měi jsem (26) řekl jsem (11) už mě (16) měla jsem (1037) měl (93) já měla (91) neměl jsem (77) byla jsem (55) měla (54) neměla jsem (48) nemám (44) já mám (42) jsem byla (14) dostala jsem (11) řekla jsem (8) já nemám (7) nebyla jsem (5) já už (4) neřekl jsem (3)

Příklady použití Ich Hatte ve větě a jejich překlady

Měl jsem

Ich hatte einen Unfall unter Alkoholeinfluss.
Měl jsem nehodu řídil jsem pod vlivem.
Ich hatte Sex mit ihr.
Měl jsem s ní sex.
Ja, ich hatte Glück.
Jo mám štěstí.
Ich hatte eine Gehirnerschütterung.
Mám otřes mozku.
Ich hatte Jahre zur Vorbereitung.
Já měl na přípravu roky.
Ich hatte mal eine Schwester.
Já měl kdysi sestru.

Byl jsem

Ich hatte Angst.
Byl jsem vyděšený.
Ich hatte viel Druck.
Byl jsem pod velkým tlakem.

Dostal jsem

Ich hatte einen Krampf.
Dostal jsem křeč.
Ich hatte ein plötzliches Verlangen.
Dostal jsem náhlou chuť.

Už jsem

Ich hatte genug gehört.
Už jsem slyšel dost.
Ich hatte vergessen, dass du das kannst.
Už jsem zapomněl co umíš.

Měi jsem

Ich hatte zu tun.
Měi jsem nějakou práci.
Ich hatte meine eigenen Gründe.
Měi jsem své vlastní důvody.
Jiné příklady vět
Ich hatte die Wahl, Lord Commander.
Měl jsem na výběr lorde veliteli.
Hey, ich hatte einen Herzinfarkt, Leute.
Hele lidi měl jsem infarkt.
Aber ich hatte einen großartigen.
Ale mám jednoho skvělého.
Ich hatte diese Idee.
Měl jsem takovej nápad.
Ich hatte Glück, dass er da war.
Mám štěstí že tam byl.
Ich hatte so eine in Okinawa.
Já měl takovou na okinawě.
Ich hatte ein Glas in der Hand.
Já měl sklenku v ruce.
Doch, ich hatte Schule.
Ne byl jsem ve škole.
Ich hatte dieses Buch."Die besten explodierten Restaurants der Geschichte.
Mám jednu knihu. nejlepší explodující restaurace dějin.
Ich hatte es abgeschaltet.
Měl jsem ho vypnutý.
Ich hatte eine Verabredung, aber.
Mám schůzku ale.
Ich hatte einen Wohnwagen?
Já měl přívěs?
Ich hatte ein Meeting.
Byl jsem na schůzi.
Ich hatte ein ähnliches Erlebnis in Russland.
Měl jsem podobnou zkušenost v rusku.
Ich hatte eine gute Idee.
Dostal jsem nápad.
Aber ich hatte noch einen Plan.
Mám ale jinej plán.

Výsledek: 7752, Čas: 0.0188

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc