ICH MÖCHTE DO ČEŠTINY

Překlad Ich Möchte do Češtiny

Výsledek: 21956, Čas: 0.4109

chci (8875) chtěl bych (1990) rád bych (1495) chci se (247) chci aby (183) dovolte mi (207) chci vám (68) rád bych poděkoval (111) chci poděkovat (45) chtěla bych (1069) ráda bych (667) chtěl (531) nechci (389) chtěla (306) chci si (171) chci abys (127) chtěl jsem (117) bych ráda (112) chci abyste (79) chtěla jsem (61) ráda bych poděkovala (49) chci ti (34) chci abychom (24) chci vás (18) nechci se (11) chci tě (11) bych ráda poděkovala (9) dovol mi (6) nechci si (3)

Příklady použití Ich Möchte ve větě a jejich překlady

Ich möchte, dass Sie sich jetzt auf Ihre Atmung konzentrieren.
Nyní chci abyste se soustředila na svůj dech.
Ich möchte, dass Sie sie entfernen.
Chci abys mi je smazal.

Chtěl bych

Ula, ich möchte, dass du weißt.
Ulo chtěl bych abys věděla že.
Ich möchte einige Worte zu den Rechten der indigenen Einwohner der Arktis sagen.
Chtěl bych říci pár slov o právech původních obyvatel arktidy.

Rád bych

Und Igor, ich möchte, dass du dich ansiehst.
A igore rád bych abyste se na sebe podíval.
Sara, ich möchte dir vorstellen...- Omar.
Sara rád bych ti představil omara.

Chci se

Ich möchte sie kennenlernen.
Chci se s nimi setkat.
Ich möchte jeden Morgen neben dir aufwachen.
Chci se vedle tebe každé ráno probouzet.
Ich möchte etwas klarstellen.
Chci aby bylo jasno.
Ich möchte eine Überprüfung der Leichenhalle im St. Helens Krankenhaus.
Chci aby si ověřila nemocnici sv. heleny konkrétně márnici.
Ich möchte dir helfen.
Dovolte mi vám pomoct.
Ich möchte meine Frau vorstellen.
Dovolte mi představit svoji ženu.
Jiné příklady vět
Ich möchte, dass du das hast.
Chci abys to měla.
Ich möchte bei Dads Kampagne helfen.
Chci pomáhat s tátovou kampaní.
Ich möchte euch von ganzem Herzen danken.
Chtěl bych vám z celého srdce poděkovat.
Ich möchte Ihnen für all Ihre Geduld danken.
Rád bych vám všem poděkoval za vaši trpělivost.
Ich möchte meine Worte.
Chci svá slova.
Ich möchte allein Zuhause bleiben.
Chtěl bych zůstat doma sám.
Ich möchte dich glücklich machen, Vala.
Rád bych tě učinil šťastnou valo.
Ich möchte sagen, dass Krieg und Frieden zwei sehr unterschiedliche Dinge sind.
Chtěl bych říct že válka mír jsou dvě naprosto odlišné věci.
Ich möchte mich hinsetzen.
Chci si sednout.
Ich möchte ihn kennenlernen.
Chci se s ním setkat.
Ich möchte mit Eva Thörnblad reden.
Chci si promluvit s evou thörnbladovou.
Ich möchte Melody zeigen, dass ich es versuche.
Chci aby melody viděla že se snažím.
Ich möchte Ihnen eine Frage stellen.
Chci se vás na něco zeptat.
Ich möchte mit Papa sprechen.
Chtěl bych mluvit s tatínkem.
Mr Komiker, ich möchte wissen, was komisch ist.
Pane komiku rád bych věděl co je vtipné.
Ich möchte ganz ehrlich sein.
Chci vám to říct jak to je.
Herr Präsident, ich möchte allen meinen Kolleginnen und Kollegen für ihre Reden danken.
Pane předsedající rád bych poděkoval všem svým kolegům poslancům za jejich projevy.
Ich möchte sie treffen.
Chci se s vámi sejít.

Výsledek: 21956, Čas: 0.4109

Slovo od slova překladem


ich
- to
NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc