ISRAELISCHE DO ČEŠTINY

Překlad Israelische do Češtiny

S Synonymum

Výsledek: 368, Čas: 0.0233

Příklady použití Israelische ve větě a jejich překlady

Wenn der israelische Premierminister Benjamin Netanyahu das nicht weiß, ist er ein Narr.
Pokud to izraelský premiér benjamin netanjahu neví pak je blázen.
Sie wissen, dass wir die israelische Tourismus-Sache bekommen haben, oder?
Víte že jsme dostali ten izraelský turismus že?
Jiné příklady vět
Indische Helikopter, israelische Krankenhäuser und malaiische Mediziner: so hilft die Welt Nepal.
Indické vrtulníky izraelské nemocnice malajští lékaři. celý svět pomáhá nepálu.
Hat die israelische Armee nicht darüber berichtet?
Nenahlásila to izraelská armáda?
SL Der israelische Staat hat die israelische Armee angewiesen, die Hamas in Gaza zu vernichten.
SL izraelský stát nařídil izraelské armádě aby zničila hamás v gaze.
Palästina: Beschlagnahmung bei palästinensischen Fernsehsendern durch israelische Streitkräfte.
Palestina razie izraelské armády v palestinských televizních stanicích.
Mit anderen Worten: Die israelische Besetzung muss beendet werden, wenn je ein Frieden erreicht werden soll.
Jinými slovy izraelská okupace musí skončit. jinak mír nikdy nenastane.
Für die israelische Koalitionsregierung unter der Führung von Ministerpräsident Ehud Olmert stellt sich die Sache relativ einfach dar.
Pro izraelskou koaliční vládu vedenou premiérem ehudem olmertem je situace relativně prostá.
Der nationale Konsens hat sich dennoch verschoben und sämtliche Prämissen über die israelische Politik erschüttert.
Nicméně národní konsenzus se posunul otřásl všemi předpoklady v izraelské politice.
Das sind israelische Bohnen.
Jsou to izraelská zrna.
Eine verrückte israelische Mieze mit impulsiven Fragen?
Bláznivou impulzivní izraelskou holku?
Krav Maga ist eine israelische Nahkampftechnik und sehr effektiv!
Krav maga je izraelská technika boje zblízka velmi účinná!
Noch einfacher ist es, die israelische Besatzung oder die amerikanische Politik dafür verantwortlich zu machen.
Ještě snazší je vinit z této krize izraelskou okupaci nebo americkou politiku.
Wie Sie wissen, haben die Palästinenser Verhandlungen abgelehnt, solange israelische Truppen im Jordantal sind.
Jak víte palestinci odmítli vyjednávat dokud izraelské jednotky neopustí jordánské údolí.
Auch der ehemalige israelische Ministerpräsident Ehud Barak sollte seinen Anteil der Schuld anerkennen.
Svůj díl viny by měl nést bývalý izraelský premiér ehud barak.
Tatsächlich könnte es sogar einige unvorhergesehene israelische Gegenmaßnahmen herbeiführen.
Dokonce by to mohlo vyvolat nepředvídaná izraelská protiopatření.
Die Hufe dürfen israelische Erde nicht berühren.
Jeho kopyta neznesvěcují izraelskou půdu.
Hör zu, wir sind der israelische Geheimdienst Mossad!
Jsme z izraelské tajné služby mossad!
Der israelische Botschafter muss gehen.
Izraelský velvyslanec musí odejít.
Es könnten ja israelische Truppen sein.
Říkal jsem si snad je to izraelská armáda.
Eine militärinterne Prüfung durch die israelische Armee, die selbst unter Verdacht steht, ist nicht ausreichend.
Vnitřní vojenské vyšetřování provedené izraelskou armádou která sama je podezřelá nestačí.
Georgia könnte die israelische Armee anführen.
Georgia by mohla velet izraelské armádě.
Ich kann Jiu-Jitsu und ein wenig Krav Maga, eine israelische Nahkampftechnik.
Umímjiu-jitsu trochu krav maga... izraelský bojový styl.
Georgia könnte die israelische Armee führen.
Georgia by mohla velet izraelské armádě.
Das Haupthindernis für den Frieden ist die israelische Kolonialisierung Palästinas.
Prvořadou překážkou míru je izraelská kolonizace palestiny.
Er wirft sein Urin auf die israelische Delegation.
Rozlévá svoji moč na izraelskou delegaci.
Sieht aus, als wenn die Israelische Luftwaffe niemals schläft!
Vypadá to že izraelské letectvo nikdy nespí!
Wir wissen, dass sie stark sind, da die israelische Regierung sie sofort verworfen hat.
Víme že jsou silné jelikož izraelská vláda se okamžitě odmítla jimi zabývat.
Einige Male wurden große israelische Städte getroffen.
Několikrát byla zasažena významná izraelská města.
Der israelische Ministerpräsident Ehud Olmert ist in einer stärkeren, aber trotzdem unsicheren Position.
Pozice izraelského premiéra ehuda olmerta je silnější ale přesto nejistá.

Výsledek: 368, Čas: 0.0233

Viz také


israelische zivilisten
izraelským civilistům izraelské civilisty izraelské civilní obyvatelstvo izraelští civilisté
die israelische regierung
izraelská vláda vláda izraelského izraelské vlády
die israelische armee
izraelská armáda židovská armáda

S Synonyma "israelische"


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc