IST DO ČEŠTINY

Překlad Ist do Češtiny

Výsledek: 859332, Čas: 0.817

Příklady použití Ist ve větě a jejich překlady

Je

( ist , wird , hat )
Das ist es noch.
Stále to je.
Ist das schlimm?
Je to špatný?

( hat , meine , soll )
Ist sie ansteckend?
něco nakažlivýho?
Ist sie hübsch?
ji hezkou?
Jiné příklady vět
Jeder ist glücklich, dass du am Leben bist.
Všichni jsou šťastní že jsi naživu.
Heute ist die Vorstandssitzung?
Dnes je zasedání správní rady?
Ist das zu früh?
Není to moc brzo?
Jeder ist stolz.
Všichni jsou pyšní.
Wie lange ist es her?
Jak je to dávno?
Ist der etwas wert?
nějakou cenu?
Welches Risiko ist mit Hepsera verbunden?
Jaká rizika jsou spojena s přípravkem hepsera?
Aber das ist in Ordnung.
Ale bude v pořádku.
Hinter dieser Kurve ist Ihr Mann mächtiger als ein König.
Za tím ohybem váš muž větší moc než král.
Es ist schwer für mich zu entspannen in einer fremden Umgebung.
Pro mě je těžký uvolnit se na cizím místě.
Das ist nichts.
To nic není.
Das Geld ist in der Tüte.
Peníze jsou v tašce.
Das Gebäude ist sauber!
Budova je čistá!
Zwischen uns ist nichts mehr.
Mezi námi už nic není.
Er ist oben in meinem Zimmer.
Mám ho nahoře v pokoji.
Das hier ist deine Verführungs-Lounge.
Tohle bude tvůj sváděcí salonek.
Das ist viel Geld, Jack.
hodně peněz jacku.
Was ist in der Tasche?
Co máš v tý tašce?
Die ist seit Jahren verriegelt.
Již léta jsou zamčené.
Warum ist"Gott" entzückt?
Proč bůh radost?
Ist es Liebe?
Mám ho ráda?
Ist das nicht aufregend?
Není to vzrušující?
Sie ist jetzt nutzlos.
Je nám teď nanic.
Es ist die Zwei!
Bude to dvojka!
Dieses diplomatische Projekt ist alles andere als absurd.
Takový diplomatický projekt zdaleka není absurdní.
Wer ist in der Leitung?
Koho máš na drátě?

Výsledek: 859332, Čas: 0.817

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc