MANN DO ČEŠTINY

Překlad Mann do Češtiny

S Synonymum

Výsledek: 47625, Čas: 0.1091

Příklady použití Mann ve větě a jejich překlady

Muž

( mann , kerl , ehemann )
Ein Mann nahm mich mit.
Muž mě vzal.
Ich bin nicht der Mann, für den du mich hältst.
Nejsem ten muž za kterého mě máš.
Der Mann ist nicht Jaqen H'ghar.
Člověk není jaqenh'ghar.
Dieser Mann stirbt ganz sinnlos.
Ten člověk umírá. nemá to smysl.
Mein Mann hatte ihn verprügelt.
Můj manžel ho zmlátil.
Mein Mann lächelt immer.
Můj manžel se stále usmívá.

Chlap

( mann , kerl , typ )
Wer war der Mann, der mich im Zelt gebumst hat?
Kdo byl ten chlap se kterým jsem se vyspala ve stanu?
Nur ein Mann, der mitgenommen werden muss.
Jen chlap co potřeboval svézt.
Mann, schau dir die Landschaft an.
Kámo mrkej na tu krajinu.
Ja, Mann, ich hab die Kohle.
Jo kámo mám hotovost.

Vole

( mann , alter , kumpel )
Mann, wach schon auf.
Vstávej vole.
Das sind Scheiß-Finger, Mann, das sind Scheiß-Finger!
To jsou zkurvený prsty vole. to jsou zkurvený prsty!

Pán

( herr , meister , mann )
Aber der Mann, der hier wohnt... Sie sagt, er ist böse.
Ale ten pán který tady bydlí řekla že je zlý.
Dieser Mann... er ist nicht dein Vater?
Ten pán. to není tvùj táta?
Jiné příklady vět
Ihr seliger Mann nutzte das Haus als Unterlegung zur Kapital-Akquisition.
Váš zesnulý muž použil dům jako aktivum k navýšení kapitálu.
Jähriger Mann, sprang aus dem zweiten Stock eines brennenden Gebäudes.
Letý muž skočil z druhého patra hořícího domu.
Was für ein Mann ist er?
Jaký je to člověk?
Ein Mann, so tiefgründig, dass er kaum auszuloten ist.
Muž tak hluboký že ho nezměříš.
Hat Ihr Mann viele Pullover?
Má váš manžel hodně svetrů?
Dieser Mann hat ihre Blutgruppe.
Ten člověk má vaši krevní skupinu.
Ein Mann mit einer Menge Freizeit.
Chlap se spoustou volného času.
Mein Mann ist aspirinsüchtig.
Můj manžel je závislý na aspirinu.
Dieser Mann ist ein Mörder, der vier Menschen getötet hat.
Ten člověk je vrah zabil čtyři lidi.
Das ist der einzige Mann, dem ich noch mehr gefallen möchte als dir.
Je to jediný muž kterému se chci zalíbit víc než tobě.
Konzentriert, Mann.
Soustředit kámo.
Mehmet ist der einzige Mann auf der Welt, dem ich einen blasen würde.
Mehmet je jediný chlap na světě kterému bych vykouřil.
Mein Mann, William, wird uns aus der Stadt bringen.
William můj člověk nás odveze z města.
Dein Mann ist zufälligerweise Zahnarzt.
Tvůj manžel je náhodou zubař.
Und mein Mann heißt Henry.
Můj muž se také jmenuje henry.
Beruhig dich, Mann.
Uklidni se kámo.

Výsledek: 47625, Čas: 0.1091

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc