MEINEN DO ČEŠTINY

Překlad Meinen do Češtiny

S Synonymum

Výsledek: 21936, Čas: 0.1254

Příklady použití Meinen ve větě a jejich překlady

Meinen Vater.
Mého tátu.
Meinen Jungen.
Mého chlapce.

( meine , meinen )
Gott zählt meinen Samen, Oz.
Bůh počítá spermie ozi.
Sag meinen Namen.
Řekni jmého.
Wer Sie nicht kennt, könnte meinen, dass Sie auf einen Kampf aus sind.
Někdo kdo by vás dobře neznal by si mohl myslet že vyhledáváte rvačky.
Könnte man meinen,... aber ich fand das im Kamin.
Někdo by si to mohl myslet ale já našel tohle u krbu.

Myslíte

( denken sie , meinen , glauben sie )
Meinen Sie den ganzen Unsinn über Meg?
Myslíte ty hlouposti o meg?
Wenn Sie damit meinen, herauszufinden, wie er es gemacht hat, sicher.
Pokud tím myslíte zjistit jak to udělal jistě.
Sie meinen also, dieser Greeley, er hat meinen Mann?
Tak vy říkáte že ten greeley chytil mého manžela?
Wenn Sie meinen, Lieutenant.
Když to říkáte nadporučíku.
Man sollte meinen, sie wären dankbar.
Člověk by řekl že budou vděční.
Man würde meinen, da wären Irgendwelche.
Člověk by řekl že tam nějaké balonky budou.

O mého

Pflegen Sie meinen Bruder gut.
Postarejte se o mého bratra.
Passen Sie auf meinen Sohn auf, André.
Postarej se o mého syna andré.
Jiné příklady vět
Sie meinen sofort?
To myslíte hned?
Sie meinen Marcy.
Vy myslíte marcy.
Nicht meinen Sohn!
Mého syna ne!
Meinen sohn. calvin.
Mého syna calvina.
Warum meinen Sie das?
Proč to říkáte?
Was meinen Sie damit?
Co myslíte tím převrátíme?
Meinen Vater. Thomas.
Mého tátu thomase.
Sag meinen Namen, Schlampe!
Řekni jméno svině!
Was meinen Sie?
Co tomu říkáte?
Was meinen Sie... mehr als ein Mann?
Co myslíte tím... víc než člověk?
Das kann der Führer nicht ernst meinen, dass er sich erschießen will.
To přece vůdce nemohl myslet vážně že se chce zastřelit.
Was meinen Sie?
Co vy myslíte?
Sie kennt meinen Namen, Hank.
Ona zná jméno hanku.
Was meinen Sie, Mr. Wagoner?
Co tomu říkáte pane wagonere?
Meinen Klienten?
Mého klienta?
Was meinen Sie?
Co říkáte?

Výsledek: 21936, Čas: 0.1254

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc