MICH DO ČEŠTINY

Překlad Mich do Češtiny

Výsledek: 141700, Čas: 0.4783

se (9030) (3481) (93952) mi (17894) mně (5347) si (2739) sebe (742) sobě (158)

Příklady použití Mich ve větě a jejich překlady

Se

( sich , mich , uns )
Ich hab mich bemüht, OK?
Snažila jsem se jasný?
Hab mich nur umgesehen.
Jen jsem se tu rozhlížela.

Ich ritze mich nicht, Mom.
se neřežu mami.
Ich kümmere mich darum, okay?
to zařídím dobře?
Jiné příklady vět
Du kochst mich bei lebendigem Leib!
Uvaříš zaživa!
Interessiert mich das?
Zajímá to?
Mich hat eine Weile schon niemand mehr so genannt, Speedy.
Tak už mi nikdo dlouho neřekl speedy.
Ich frage mich, wer wohl infrage käme.
Zajímalo by kdo by to tak mohl být.
Enttäusch mich nicht, Sohn.
Takže nezklamej synku.
Ich umgebe mich mit Werbung.
Koupu se v reklamách.
Lass mich wissen, sobald du landest.
Dej mi vědět až přistaneš.
Fragen Sie für mich oder für das Team?
Ptáte se kvůli mně nebo týmu?
Enttäusch mich nicht.
Nezklamej .
Ich fühle mich wie ein unwillkommener Gast in diesem Haus.
Cítím se tady jako nezvaný host.
Du nanntest mich"Glöckchen.
Říkal jsi mi tink.
Lasst mich los!
Nechte mně!
Weil ich mich daran nicht erinnern kann.
Protože si na to nevzpomínám.
Ich beruhige mich nicht!
Neříkej mi abych se uklidnila!
Triff mich dort.
Setkáme se tam.
Für mich jedenfalls.
Alespoň ke mně.
Wenn sie mich nicht finden, können sie mich nicht zur Aussage zwingen.
Když nenajdou nemůžou donutit svědčit.
Schaut mich an, ich fliege!
Podívejte letím!
Du kannst mich Mrs. Fisher nennen.
Můžeš mi říkat paní fisherová.
Für mich selbst.
Sám za sebe.
Ich fragte mich, ob sich ihr Leben so sehr verändert hatte wie meins.
Říkal jsem si jestli se její život změnil tolik jako můj.
Sieht er in mich hinein, in uns?
Vidí to do mně do nás?
Ich konzentrierte mich auf sie!
Soustředil jsem se na ni!
Sie haben mich angerempelt.
Vy jste narazil do .
Sie wissen offensichtlich etwas über mich, aber ich weiß nichts über Sie.
Vy o mně očividně něco víte ale o vás nevím vůbec nic.
Sie wollten, dass der Ultralink mich tötet.
Chtěl jsi aby ultralink zabil.

Výsledek: 141700, Čas: 0.4783

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc