MIR DO ČEŠTINY

Překlad Mir do Češtiny

Výsledek: 189655, Čas: 0.1317

Mir
mi (107050) (35923) mnou (19332) mně (11999)

Příklady použití Mir ve větě a jejich překlady

Mi

( mir , mich , ich )
Zeig mir einfach den Draht, den ich durchschneiden soll.
Prostě mi ukaž drát kterej mám přestřihnout.
Versprechen Sie mir, ihm nicht weh zu tun.
Slibte mi že mu neublížíte.
Jiné příklady vět
Mir schlug die Tür zu... und die Kinder schrien!
Dveře praštily děti křičely!
Geben Sie mir Ihre Hand, Oz.
Dej mi ruku ozi.
Du musst mit mir und Jenny auf einem Doppeldate gehen.
Potřebuju abys šla se mnou jenny na dvojité rande.
Aber mir so etwas vorzuwerfen.
Ale obvinit z něčeho takového.
Komm mit mir nach Chicago.
Pojeď se mnou do chicaga.
Das tut mir sehr leid.
To opravdu mrzí.
Mach' mir ein Angebot.
Udělej mi nabídku.
Mir gefällt dieser Plan nicht.
Mně se ten plán nelíbí.
Das hat mit mir nichts zu tun.
Se mnou to nemá nic společného.
Es tut mir echt leid, Phoebe.
Fakt to moc mrzí phoebe.
Mir ist kalt.
Mně je zima.
Mir ist egal, was Dr. Oz sagt.
Je mi jedno co říká doktor oz.
Du warst die ganze Zeit bei mir.
Celou tu dobu jsi byla se mnou.
Mir injiziert?
Infikovala ?
Du würdest mir nicht wehtun, oder?
Přeci bys mi neublížila že ne?
Mir läuft die Zeit davon.
Mně dochází čas.
Willst du mit mir kommen?
Chceš jít se mnou?
Du hast mir angeboten, mich vor meiner eigenen Hochzeit zu retten.
Nabídla jsi mi že zachráníš před mou vlastní svatbou.
Das gefällt mir nicht, Jasper.
Mně se to nelíbí kašpare.
Er sagte mir, dass ich verlieren würde und dass meine Klientin schuldig wäre.
Řekl mi že prohraju že je má klientka vinná.
Nun, sagen wir... mit mir zum Beispiel.
No řekněme se mnou například.
Mir gefiel es.
Mně se to líbilo.
Gibst du mir keinen Kuss?
To mi nedáš ani pusu?
Es bedeutet mir sehr viel.
Znamená to pro velmi mnoho.
Sie hat mir April zwei Tage überlassen.
Dala mně april na pár dní.
Sag mir die Wahrheit, Wilma Dean!
Řekni mi pravdo vilmo dean!
Bist du dir sicher, dass sie ihn nicht mit mir verwechselt?
Jsi si jistá že si ho nespletla se mnou?
Gebt mir Deckung!
Kryjte !

Výsledek: 189655, Čas: 0.1317

Viz také


es tut mir leid
omlouvám se mrzí promiň je mi to líto promiňte
NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc