RICHTIG DO ČEŠTINY

Překlad Richtig do Češtiny

Výsledek: 11833, Čas: 0.9215

Příklady použití Richtig ve větě a jejich překlady

Že

( dass , richtig , wahr )
Richtig, Jungs?
Že kluci?
Richtig, Incacha?
Že lncacho?
Richtig, den das wäre zu verrückt.
Správně protože to by bylo šílené.
Richtig, sehr gut.
Správně velmi dobře.
Das ist richtig, Euer Ehren.
To je pravda vaše ctihodnosti.
Richtig, das kann es nicht.
To je pravda. nemůže.

Dobře

( gut , okay , ok )
Richtig, setz dich, setz dich.
Dobře seď seď.
Richtig, komm schon.
Dobře pojďme.

Jasně

( ja , klar , natürlich )
Ja, richtig, Verlobungsfeier.
Jo jasně oslava zasnoubení.
Richtig, hab ich vergessen.
Jasně zapomněl jsem.
Ist es richtig, die Kinder der anderen zu opfern, aber nicht unsere?
Obětovat děti jiných je správné ale naše ne?
Richtig ist nur das Gute in deinem Herz.
Správné je dobro ve tvém srdci.
Jiné příklady vět
Denn es wäre nicht richtig, Leute in eine aktive Strahlungszone zu senden.
Protože by nebylo správné posílat lidi do aktivní oblasti ozáření.
Aber ich weiß, dass es richtig ist.
Ale vím že je to správné.
Richtig, Max?
Že max?
Aber ich weiß, es ist richtig.
Ale vím že je to správné.
Richtig, Vic?
Že vicu?
Richtig, aber daran ist er nicht gestorben.
Správně ale to ho nezabilo.
Richtig, wieder im Knast, in Falls City.
Správně zpátky v base ve falls city.
Ich finde, das ist völlig richtig.
Myslím že to je zcela správné.
Das hat dich richtig geärgert, was?
To je to co tě trápí že?
Richtig, die Geschwulst war gutartig.
Pravda. nádor byl nezhoubný.
Defo Richtig, yeah,
Děláme dobře že jo.
Das ist richtig.
To je správné.
Richtig, Kenny?
Že kenny?
Richtig, die Geburtstagsfeier oder so etwas.
Správně narozeninová oslava nebo něco takového.
Das ist richtig, Jason.
To je pravda jasone.
Richtig süß.
Opravdu milý.
Richtig, Baby?
Že baby?
Es ist richtig, dass Europa gemeinsam auf die Krise reagieren muss.
Je pravda že evropa musí na krizi reagovat jednotně.

Výsledek: 11833, Čas: 0.9215

Viz také


richtig verstehe
dobře rozumím dobře chápu správně rozumím chápu správně
so richtig
fakt tak docela vážně tak správně hodně
absolut richtig
naprosto správné naprosto správně naprostá pravda zcela správné
völlig richtig
zcela správné zcela správně naprosto správné naprostou pravdu
verdammt richtig
sakra pravdu zatracená pravda to si piš sakra správně zatraceně pravdu
nur richtig
jedině správné jen správné jedině správně jen opravdu
immer richtig
vždycky pravdu vždy správně vždy pravdu vždy správné
richtig macht
uděláte správně dělat správně děláš dobře tak správně udělat uděláte dobře
wieder richtig
zase správně znovu správně pořádně zpátky prokouk opět správně
aber richtig
ale správné ale pořádně ale pravda myslím doopravdy bude správně
richtig hart
pořádně opravdu pevná opravdu tvrdě fakt natvrdo fakt tvrďák
NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc