SIND DO ČEŠTINY

Překlad Sind do Češtiny

S Synonymum

Výsledek: 210662, Čas: 0.0535

Příklady použití Sind ve větě a jejich překlady

Jsou

( sind , werden , haben )
Gott sei Dank sind die Killer hier.
Díkybohu vrahouni jsou tady.
Unsere Narrative sind nur Spiele, wie dieses Spielzeug.
Naše příběhy jsou ale jen hrami. jako tato hračka.
In anderen Büros sind es über 1.000.
Některé kanceláře jich mají přes tisíc.
Monarchien sind häufig bei den Minderheiten beliebt.
Monarchie mají často v oblibě menšiny.
Jiné příklady vět
Alle sind älter als sie!
Všichni jsou starší než ona!
Es sind erst ein paar Monate.
Zatím je to jen pár měsíců.
Wir sind deine Familie.
My jsme tvoje rodina.
Träume sind sehr bedeutungsvoll.
Sny mají velký význam.
Seines Körpers sind mit Narbengewebe bedeckt.
Jeho těla je pokryto zjizvenou tkání.
Brad und Sean sind gemeinsam da draußen.
Brad sean jsou spolu venku.
Wir sind die Blindgänger.
My jsme trubky.
Sind Sie Ray Crossen?
Jste ray crossen?
Sind Hunde deine Lieblingstiere?
Jsou psy tvoje oblíbená zvířata?
Es sind 40 Millionen Dollar!
Je to 40 milionů dolarů!
Die sind spät dran.
Mají zpoždění.
Sind sämtliche Interpretationen gleichermaßen gültig?
Mají všechny výklady stejnou platnost?
Sind alle da, Pongo?
Jsou tu všichni pongo?
Sind gleich da.
Skoro jsme tam.
Sind Sie nervös, Mr. McMoon?
Máte trému pane mcmoone?
Sind Sie bereit, drei FBI-Agenten am helllichten Tag zu erschießen?
Jste připraven zastřelit tří FBI agentů za bílého dne?
Alle sind gereizt, wegen des Falken.
Každý je nervózní kvůli sokolovi.
Das sind viele Männer.
Mají přesilu.
Madam, wir sind Rebo und Zooty.
Madam my jsme rebo zooty.
Das sind zwei Strikes.
Máte dvě čárky.
Die Brakiri sind Wesen der Nacht.
Brakiriové jsou noční bytosti.
Außerdem sind es 21 Jahre.
Mimochodem je to 21 let.
Das sind nur ihre Hormone,
poblázněné hormony.
Wer sind Sie,
Vy jste kdo.
Sind alle 4 Räder auf der Rampe?
Máte všechna čtyři kola na rampě?
Manchmal sind wir alle Heuchler.
Občas jsme všichni pokrytci.

Výsledek: 210662, Čas: 0.0535

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc