SO VIEL DO ČEŠTINY

Překlad So Viel do Češtiny

Výsledek: 3426, Čas: 0.0212

Příklady použití So Viel ve větě a jejich překlady

So viel Geld, jede Nacht.
Tolik prachů každý večer.
Da war so viel Blut, Jackson.
Bylo tam tolik krve jacksone.
Körper sind so viel sperriger als Schmuckstücke.
Těla jsou mnohem objemnější než šperky.
Padma ist so viel besser für mich, als du es je warst.
Padma je pro mě mnohem lepší než jsi kdy byl ty.
Gar nicht so viel, wenn man's genau nimmt.
To není tak moc když se to tak vezme.
Nicht so viel, wie wir erhofft hatten.
Ne tak moc v co jsme doufali.
So viel Platz.
Hodně prostorný.
Ich hab schon so viel von euch gehört.
Hodně jšem o váš šlyšel.
Wenn es dir so viel bedeutet, denke ich darüber nach.
Pokud to pro vás tak mnoho znamená budu o tom přemýšlet.
So viel Unglück.
Tak mnoho zklamání.
Wir haben so viel Zeit.
Máme spoustu času.
Und ich hab Fisch gekauft, Richard, so viel Fisch. Thunfisch, Forelle und Lachs und Wolfsbarsch.
Koupila jsem ryby richarde spoustu ryb uh tuňáky pstruhy kajmanky lososy.
Jiné příklady vět
So viel Geld kann ich mir überhaupt nicht vorstellen.
Nedokážu si ani představit tolik peněz.
Wer braucht so viel Käse?
Kdo potřebuje tolik sýra?
Es geht um so viel mehr als das.
Jde o mnohem víc.
Das ist so viel besser, als tot zu sein.
To je mnohem lepší než být mrtvá.
So viel Blut.
Tak moc krve.
So viel Verdorbenheit.
Tolik zkaženosti.
So viel Böses.
Tolik zla.
Ich bin jetzt so viel mehr als das.
Teď už jsem mnohem víc než to.
Sie haben so viel an.
Ty jsi tak moc navlečená.
So viel Mayonnaise, Herr Dortlich.
Hodně majonézy herr dortlich.
Nicht so viel wie du denkst.
Ne tak velkou jak si myslíš.
Nicht so viel, Mylord.
Ne tak moc můj pane.
Und trinken so viel Kaffee!
Budeme pít spoustu kávy!
Ich hab noch so viel zu tun.
Mám ještě hodně práce.
Kerle sind so viel schlimmer.
Kluci jsou mnohem horší.
Da ist so viel Schmerz.
Je tu tolik bolesti.
Ich habe so viel nachzuholen.
Je toho hodně co ti musím vynahradit.
Du wirst so viel Knete haben.
To znamená povýšení že budeš mít spoustu peněz.

Výsledek: 3426, Čas: 0.0212

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc