UNS DO ČEŠTINY

Překlad Uns do Češtiny

Výsledek: 86089, Čas: 0.2008

Příklady použití Uns ve větě a jejich překlady

Se

( sich , mich , uns )
Als du gingst, waren wir uns alle einig, dass er die Lusche ist.
Když si odcházela všichni jsme se shodli na tom že on je trubka.
Ich muss uns einfach hier rauskriegen!
Jen se odsud musíme dostat!

Nás

( uns , wir , sie )
Ich dachte, sie verflucht uns, um mich zu bestrafen.
Myslela jsem že nás proklela aby mě potrestala.
Uns, Max.
Nás maxi.
Jiné příklady vět
Du fehlst uns, Chow!
Stýská se nám po tobě chowe!
Wer will uns umbringen?
Kdo chce zabít nás?
Um uns zu töten.
Aby nás zabil.
Die erzählen uns einen Scheißdreck.
Neřeknou nám ani hovno.
Zwischen uns ist nichts mehr.
Mezi námi už nic není.
Wie geht's uns, Oberst?
Jak se vede plukovníku?
Vielleicht sollten wir uns was zu futtern besorgen, Jungs.
Možná bychom si měli koupit něco k snědku kluci.
Sieh uns an!
Podívej se na nás!
Und dann tat uns Freddie einen Gefallen.
Pak nám freddie udělal laskavost.
Wir sollten uns nicht mehr treffen.
Měli bychom se přestat scházet.
Nur zwischen uns, und sei ehrlich.
Jen mezi námi buď upřímný.
Geben Sie uns Bescheid, wenn sie hier ankommen?
Dáte nám vědět až dorazí?
Triff uns beim Motel.
Setkej se s námi v hotelu.
Wir kommen uns alle so nah.
Už jsme si všichni tak blízcí.
Ich helfe Leuten wie uns, die eine zweite Chance verdient haben.
Pomáhám lidem jako my kteří si zaslouží druhou šanci.
Darryl wird uns decken?
Darryl nás bude krýt?
Wir sehen uns dann am Samstag.
Uvidíme se v sobotu.
Vor uns steht eine Legende, bolt, der Superhund.
Máme před sebou legendu. bolta superpsa.
Du musst uns sagen, wie wir nach Akator kommen, sonst töten sie Marion.
Musíš říct jak se dostat do akatoru jinak zabijí marion.
Du wolltest uns umbringen, Jack!
Chtěls nás zabít jacku!
Nun, lass uns deine Strafe besprechen.
Teď si promluvíme o tvém trestu.
Was haben Sie uns zu erzählen?
Tak co nám povíte?
Kommst du mit uns zum Footballspiel?
Jdeš s námi na fotbalový zápas?
Wir arbeiten uns hier den Arsch ab... und bekommen nicht mal einen Anruf?
My tu dřeme jak mezci to nám to ani nezavolají?
Komm bitte mit uns mit, Dylan.
Mohl by si jít s námi dylane.
Ich rufe uns ein Uber.
Zavolám nám uber.

Výsledek: 86089, Čas: 0.2008

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc