VERSTEHT DO ČEŠTINY

Překlad Versteht do Češtiny

S Synonymum

Výsledek: 1184, Čas: 0.0805

Příklady použití Versteht ve větě a jejich překlady

Nerozumí

( versteht , nicht , keine ahnung )
Niemand versteht das mehr als der Einsame.
Nikdo tomu nerozumí víc než ti osamělí.
Keiner sonst versteht die Daten.
Nikdo jiný datům nerozumí.
Versteht er, was wir sagen?
Rozumí tomu co říkáme?
Vielleicht versteht er sie.
Možná jí rozumí.
Weil sie versteht, wie die Dinge laufen.
Protože ona chápe jak to chodí.
Will versteht, dass Hannibal Lecter ihm helfen kann.
Will chápe že mu hannibal lecter může pomoct.

Pochopí

( verstehen , wird verstehen , weiß )
Er versteht das sicher.
On to jistě pochopí.
Meine Frau versteht das, wirklich.
Moje žena to pochopí opravdu.

Víte

( wissen sie , weißt du , kennen sie )
Versteht ihr? Um denen zu zeigen, wie man so was in Allentown durchzieht.
Víte ukázat jim jak to děláte v allentownu.
Das müssen wir uns überlegen. Versteht ihr, was ich meine?
Na to musíme přijít víte co myslím?

Jasné

( klar , okay , offensichtlich )
Versteht ihr das?
Je to jasné?
Kein Hieb, versteht ihr?
Neuhodíte ho jasné?

Pochopení

( verständnis , zu verstehen , erkenntnis )
Er versteht nichts von meiner Forschung.
Nemá žádné pochopení co se týká mých vědeckých úspěchů.
Ich hoffe, ihr versteht jetzt die Grundlagen der Brechung.
Teď jste snad získali základní pochopení lomu světla.
Jiné příklady vět
Ist egal, ob sie's versteht, solange sie hübsch ist.
Nezáleží na tom jestli tomu rozumí hlavně že je hezká.
Pop versteht Ihr Problem.
Pop chápe tvý problémy.
Roy versteht mich.
Roy mi rozumí.
Sie versteht mich.
Ona mi rozumí.
Zum Glück versteht dein Ehemann den Wert einer solchen Gelegenheit.
Tvůj manžel naštěstí chápe cenu takové příležitosti.
Er versteht es bestimmt.
Určitě to pochopí.
Niemand versteht unsere Musik.
Nikdo nerozumí naší muzice.
James Cole versteht etwas, das Sie alle vergessen haben.
James cole rozumí něčemu co jste všichni zapomněli.
Zumindest versteht Pike es.
Pike to alespoň chápe.
Jede Frau versteht den Charme eines Gewalttätigen.
Každá žena pochopí kouzlo násilníka.
Versteht was?
Co pochopí?
Sarek versteht meine Gründe.
Sarek můj důvod chápe.
Niemand versteht uns.
Nikdo nám nerozumí.
Er versteht es.
Rozumí tomu.
Versteht ihr, was ich meine?
Víte jak to myslím?
Versteht ihr, worum es denen geht?
Víte co je jejich specialita?

Výsledek: 1184, Čas: 0.0805

Viz také


er versteht
rozumí chápe nerozumí pochopil
nicht versteht
nerozumí nechápe nepochopí nerozumíš
sie versteht
rozumí nerozumí pochopí chápe
niemand versteht
nikdo nerozumí nikdo nechápe nikdo nepochopí
das versteht
to chápe to pochopíte
jeder versteht
všichni chápou každý pochopil všichni pochopili každý chápe to všichni si uvědomujeme
ihr versteht nicht
vy to nechápete vy tomu nerozumíte nerozumíš tomu
versteht ihr nicht
to nechápete jste nepochopily copak nevidíte
er versteht nicht
nerozumí tomu on nechápe nechápe proč
mich wirklich versteht
mi opravdu rozumí opravdu porozuměl mi skutečně rozuměl kdo mě chápe
daß er versteht
aby pochopil
versteht mich nicht falsch
nechápejte mě špatně nevykládejte si to špatně nechápej mě špatně nevykládej si to špatně neberte mě špatně

S Synonyma "versteht"


wissen sie
weißt du
verstehen sie
kennen sie
NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc